De nazistiske arkeologene måtte levere resultater som passet inn i Hitlers doktrine.

Hva drev Hitlers arkeologer med?

I 1935 grunnla nazistene organisasjonen Ahnenerbe, som skulle bevise at det germanske folket var den ariske rasens etterkommere.

30. september 2013

Island interessant for Hitlers arkæologer

Ahnenerbes arkeologer jaktet blant annet på beviser i Bulgaria, Tibet og på Island. Island var av spesielt stor interesse for nazistene, fordi det ifølge dem var her det mytiske Thule lå - stedet der den ariske rasen ifølge legenden skulle være født.

Islandske myndigheter satte imidlertid opp en mur av restriksjoner for den arkeologiske ekspedisjonen nazistene sendte av gårde i 1938, så turen endte uten resultater. Det samme gjorde for øvrig også de andre nazistiske ekspedisjonene.

Arkeologene måtte bevise at tyskerne hadde et krav på Polen

Senere fikk arkeologene også i oppgave å rettferdiggjøre Hitlers kriger. Da nazistene invaderte Polen i 1939, ble det for eksempel sendt arkeologer til landet for å bevise at tyskere hadde holdt til der som de første i forhistorisk tid, og at Tyskland dermed hadde et legitimt krav på områdene.

Kanskje du er interessert i