Interaktivt: Auschwitz-Birkenau

Høsten 1941 kom det tusenvis av russiske krigsfanger til Auschwitz. For å øke kapasiteten ble de satt til å utvide leiren.

Auschwitz ble for liten

I 1941 var Auschwitz-leiren blitt for liten til å ta imot det stadig voksende antallet fanger. Derfor ble nyankomne krigsfanger satt til å drenere og planere et myrlendt område to kilometer unna og sette i gang byggingen av Auschwitz 2, som fikk navnet Birkenau.

Med sine fire gasskamre og tilhørende krematorier ble leiren sentrum for Auschwitz' jødeutryddelser. I begynnelsen førte togsporene helt inn i Birkenau, men stanset utenfor leirens karakteristiske hovedinngang. Så snart krøttervognene med jøder hadde stanset, begynte sorteringen.

Alle eiendeler ble konfiskert og transportert til leirens lagerbygninger. Deretter ble de arbeidsdyktige sendt til det såkalte karanteneområdet, der de skulle brytes ned fysisk og psykisk for å unngå opprør. Senere endte de i henholdsvis manns- og kvinnebrakker. Barn, gamle og arbeidsudyktige ble sendt direkte til gasskamrene, som lå avskjermet for resten av leiren.

Få et actionkamera gjennom et utrolig godt tilbud sammen med HISTORIE

Slik så Auschwitz ut

Birkenau var under konstant utvidelse frem til Den røde armé nærmet seg i 1944. Få oversikt over hvordan leiren så ut – sjekk den interaktive tegningen av Auschwitz-Birkenau.

 

Tegning: Claus Lunau

På et myrlendt jorde utenfor Auschwitz-hovedleiren bygde fangene sin egen dødsleir.

Kanskje du er interessert i