Krigerstatuene stammer fra Sardinias såkalte nuraghiske kultur, som i sin tid fylte øya med tusenvis av festninger.

Gåtefulle øykrigere gjenoppstår

Forskere har samlet bitene av 25 krigerstatuer som voktet over Sardinias herskergraver for 2700 år siden.

Etter åtte års pirkearbeid har konservatorer klart å gjenskape en enestående forhistorisk statuehær fra Sardinia. Den vesle hæren består av i alt 33 steinkrigere. 25 av dem er nå møysommelig satt sammen igjen etter å ha blitt knust flere hundre år før vår tidsregning.

Ifølge forskerne stammer krigerne, som er over to meter høye, fra rundt 700 f.Kr.­ Restene av statuene ble gravd ut på 1980-tallet, men de mange tusen bruddstykkene lå deretter i et magasin helt til konservatorene i 2004 begynte på puslespillet med å sette dem sammen igjen.

Krigerne bærer sverd, buer og skjold, og har ifølge forskerne voktet en rekke herskergraver fra Sardinias jernalder. Den uvanlige skulpturgruppen er den eneste i sitt slag i Europa, og forskerne kan derfor bare gjette på statuenes opprinnelige­ formål. Alt tyder på at steinkrigerne ble knust av invasjonsstyrker fra Kartago i Nord-Afrika.

Den gjenoppståtte statuehæren har satt nytt søkelys på Sardinias såkalte nuraghiske kultur, som dominerte øya fra 1500 f.Kr. til rundt 500 f.Kr. Kulturen står bak anslagsvis 7000 festningsverk, som fortsatt kan ses på øya.

Kanskje du er interessert i