Romeren Lukrets var forut for sin tid og beskjeftiget seg blant annet med atomer

Romersk dikter inspirerte Einstein, Shakespeare og Darwin

Dikteren Lukrets levde i Roma i ca. 100-55 f.Kr. I diktene beskrev han en verden av atomer der gudene var satt til side, og hans nesten profetiske verker skulle inspirere senere tenkere som Darwin, Shakespeare og Einstein.

Romer tenkte på atomer 2000 år før Einstein

Einstein, Shakespeare og Darwin har én ting felles – de fikk alle inspirasjon av dikteren Lukrets. Den romerske dikteren beskrev en verden av atomer som gudene ikke hadde noen innflytelse på. Tankene hans var så kjetterske og farlige at den katolske kirken stuet dem unna i tusen år.

Einstein skrev forordet til Lukrets dikt

Da Lukrets' verker endelig dukket opp igjen i år 1417, tente de en glød av nysgjerrighet og vitebegjær som inspirerte filosofer, forskere og forfattere i hundrevis av år. Blant Lukrets' beundrere er:


  • Albert Einstein, som leste romerens ord om atomer og skrev forordet til en tysk oversettelse av diktene.

  • William Shakespeare, som siterte Lukrets i flere av sine skuespill.

  • Charles Darwin, som ble inspirert av Lukrets' ord om at naturen hele tiden eksperimenterer og skrev sin banebrytende bok om "Artenes opprinnelse".

  • Thomas Jefferson, som skrev Lukrets ord om jakten på lykken inn i den amerikanske uavhengighetserklæringen.

Bokjeger sikret Lukrets tanker for Einstein og Darwin

Lukrets bok "De rerum natura" overlevde bare for ettertiden på grunn av den modige bokjegeren Poggio Bracciolini, som på 1400-tallet fant boken i et klosterbibliotek i Tyskland.

Last ned hele artikkelen fra Historie 05/2014 og les om Poggios jakt på Europas glemte bøker.

NB! Du må ha en profil på Historie for å laste ned artikkelen. Den er gratis å opprette, og det tar bare et øyeblikk. Når du klikker på nedlastingsknappen, får du mulighet til å opprette en profil.

Kanskje du er interessert i