I 200 år har forskere vært i tvil om hvor Shakespeare ligger begravd. Nå er tvilen enda sterkere, etter avsløringen om at det ikke er noe kranie i graven man trodde tilhørte den berømte dikteren.

© Shutterstock

Shakespeares hodeskalle mangler i graven

Kritikere har lenge betvilt Shakespeares gravsted, og nå er tvilen styrket: Kraniet mangler nemlig i graven.

4. juli 2016

Arkeologer fra Staffordshire University har undersøkt Shakespeares grav og kommet frem til at dikterens hodeskalle ikke lenger ligger sammen med resten av skjelettet.

Shakespeare antas å være begravd i Holy Trinity Church i Stratford-upon-Avon nordvest for London, men fordi graven ikke er merket med navnet hans, har historikere i over 200 år diskutert om dikteren virkelig ligger begravd der. 

Forskere skanner Shakespeares grav i Holy Trinity Church nordvest for London. Flere historikere har betvilt stedet og blant annet kritisert graven for å være for kort.

© Arrow Media/Channel 4

Underlig forstyrrelse rundt hodet

Derfor har arkeologer nå, 400 år etter hans død, undersøkt graven med en skanner. Den trenger gjennom overflaten ved hjelp av radio­signaler.

«Vi kan se at det i Shakespeares grav er en underlig forstyrrelse rundt hodet. Jeg tolker dette som at hodeskallen hans ikke ligger i Holy Trinity Church», sier arkeolog og leder for prosjektet Erica Utsi.

Forskerne vil nå finne ut hvor Shakespeares kranium i så fall befinner seg.

Kanskje du er interessert i