Ubåter finner sjeldne romerske handelsskip

Funnet av to romerske skip på bunnen av Middelhavet viser at romerne var dyktige skipsbyggere og kunne konstruere havgående skip.

Skipenes treskrog er råtnet bort, men lasten er bevart. Den avslører blant annet svært mange amforaer. Blant funnene er de to skipenes anker og en mengde dekketøy.
Hellenic Ministry of Culture & Tourism
Skipenes treskrog er råtnet bort, men lasten er bevart. Den avslører blant annet svært mange amforaer. Blant funnene er de to skipenes anker og en mengde dekketøy.

Greske forskere har funnet vrakene av to romerske handelsskip på henholdsvis 1200 og 1400 meters dyp utenfor den greske øya Korfu. Restene av de to fartøyene ble oppdaget da et forskningsskip med undervannsradar og ubemannede miniubåter undersøkte et 200 km² stort område i farvannet mellom Italia og Hellas. Formålet var å sikre at en kommende gassledning ikke ødelegger viktig arkeologisk materiale.

Skipsvrakene er datert til 200-tallet. Forskerne har funnet få spor av treskrogene, som har råtnet bort, men størstedelen av lasten ligger synlig på havbunnen. Kameraene i miniubåtene har blant annet filmet amforaer til oppbevaring av matvarer og vin. I tillegg har ubåtene funnet kjøkkenredskaper, anker og ballaststein.

Amforaene er av en karakteristisk nordafrikansk type. Forskerne mener derfor at skipet har vært på vei fra Afrika til Hellas, og gjort et stopp i Italia underveis.

Funnstedet til de to romerske skipsvrakene viser at Romerrikets sjøfolk ikke gikk av veien for å seile på åpent hav.

Eksperter betegner funnet som sensasjonelt fordi det bare én gang før er gjort funn av antikke skip på så dypt vann i Middelhavet. Ifølge marinarkeolog Brendan Foley beviser dette funnet at antikkens skipsfart var langt mer avansert enn fagfolkene hittil har trodd. Det har nemlig lenge vært gjengs oppfatning at romerske skip ikke dristet seg ut på åpent hav.

75 år siden okkupasjonen

Nytt blad: I årets 6. utgave av HISTORIE markerer vi 75-årsdagen for okkupasjonen av Norge og Danmark - med et 26-siders tema

Få et sett Bluetooth-hodetelefoner

Abonnér: Bestill to nummer av HISTORIE og få med et par lekre trådløse hodetelefoner. I alt bare kr 39,50 + porto og eksp.

Påmelding nyhetsbrev

Gratis nyhetsbrev hver uke fra Historie.

Meld deg på og motta:

  • De beste artiklene
  • De eldre, ennå aktuelle nyhetene
  • Ukens quiz

Gallup

Illustrert Vitenskap
Historie
National Geographic

Copyright © 2009 Bonnier Publications