Kjøpmenn styrte Nord- Europa

På 1200-tallet tvinger usikre hav og handelsruter en rekke kjøpmannsbyer til å slutte seg sammen i et løst forbund. Hundre år senere er hansabyene Nord-Europas dominerende makt. Fra nå av bruker de uten skrupler sin militære styrke til å knuse alle konkurrenter.

Books:
● Helen Zimmern: The Hansa Towns, Elibron Classics, 2005
● Ulla og Oluf Siljeholm: Koggar, Marsipan og Svensk­minnen. Strövtag i hansestäder, Carlssons, 1992

Websites:
● www.depts.washington.edu/baltic/papers/hansa.html

Kanskje du er interessert i