Kjøpmenn styrte verden

Da engelske kjøpmenn fikk monopol på handelen med Østen i 1600, var kimen til historiens mektigste selskap lagt. British East India Company ble en stor økonomisk suksess, og mens aksjonærer karet grovt til seg, holdt kompaniets egne soldater den indiske befolkningen i et nådeløst jerngrep.

3. mars 2011 av Else Christensen

Books:
Læs mere
● Nick Robins: The Corporation that Changed the World –
How the East India Company Shaped the Modern World, PlutoPress, 2006. ● Philip Lawson: The East India Company – A History, Longman Publishing Group, 1993. ● C.A. Bayly: Indian Society and the Making of the British Empire,
Cambridge University Press, 1998

Websites:
● www.eicships.info

Kanskje du er interessert i