Sløsaktig keiser i klørne på tysk bankfamilie

Moral og måtehold ble skjøvet til side når bankdynastiet Fugger fikk øye på en god forretning. De lånte penger til keiseren og paven og tok seg godt betalt med monopoler og privilegier.

18. august 2015 av Jonas Beckgaard

Books:
Læs mere
● Jacob Strieder: Jacob Fugger the Rich, Beard Books,
2001 ● Franz Herre: The Life and Times of the Fuggers,
Vissner-Verlag, 2009 ● Von Klar: Unpublished Letters
of the House of Fugger, Ayer Co Pub, 1977

Websites:
● www.fugger.de

Kanskje du er interessert i