Quiz: Hekser og kjettere

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hun ble født i 1412 i Orléans, og ble blant annet kjent for å gå i rustning. Hun ble nasjonalhelt i hundreårskrigen for å ha banet vei for Karl 7. til tronen. Hun ble brent på bålet av engelskmennene, men ble senere romersk-katolsk helgen. Hvem var hun?

Hvilket år innledet pave Innocens 3. sitt angrep mot kjettere som trodde på at Satan hadde skapt mennesket?

På 1500-tallet ble kong Henrik 8. av Englands andre kone, Anne Boleyn, anklaget for å være heks. Hvorfor?

Hvem argumenterte i år 420 mot eksistensen av hekseri, fordi bare Gud har makt til å gripe inn i naturens gang?

Hvor foregikk hekseprosessen som sommeren 1692 impliserte hundrevis av amerikanske kvinner og menn?

I hvilket kjent Shakespeare-stykke spiller heksenes evne til å spå en avgjørende rolle for hovedpersonen?

Hvor mange av de i alt 500 engelske heksebrenningene var heksejegeren Matthew Hopkins ansvarlig for i 1645–1646?

Hvordan kunne man teste om en kvinne var heks og derfor burde dømmes til døden?

Hvor foregikk Europas første større heksejakt i 1563, der 63 kvinner ble kjent skyldige i hekseri og brent på bålet?

Hva var formålet med den tyske presten Anton Praetorius' bok «Grundig rede­gjørelse for trolldom og hekseri» fra 1602?

Hvor mange menneskeliv – i hovedsak kvinner – kostet de europeiske hekseforfølgelsene?

Hva het kvinnen som i 1944 ble den siste som offisielt ble anklaget for hekseri i den vestlige verden?

Anne Pedersdotter ble dømt som heks i Bergen i 1590 og brent på bålet. Hun ble blant annet anklaget for...

Hva fikk de nykristne sakserne i år 787 forbud mot å gjøre med dem som var anklaget for å være menneskeetende hekser?

Hvorfor ble en rekke skotter og dansker anklaget for hekseri i 1590 i forbindelse med Jakob 6. av Skottlands reise til Norge året før?

Hvor står setningen: «En trollkvinne skal du ikke la leve», som ifølge kirken legitimerte drap på antatte hekser?

Kanskje du er interessert i