Var alle greske menn homofile?

1. november 2009 av [email protected]

Sex og kjærlighet mellom menn var vanlig i antikkens Hellas. Det ble primært dyrket av overklassen og i hæren. Den mest utbredte og eneste aksepterte formen for kjærlighet mellom menn var paiderastia –
guttekjærlighet. En eldre mann av rang tok en ung gutt av god familie under sine vinger. Den eldre mannen tilbød oppdragelse, visdom, vennskap og kjærlighet. Den unge mannen viste beundring og kjærlighet og ga seksuelle ytelser. Ifølge Platon skapte denne typen forhold livslange vennskap. Også i hæren ble homofile forhold mellom erfarne soldater og unge noviser brukt for å styrke samholdet. “En enhet sementert av vennskap bygd på kjærlighet
vil aldri bli brutt,” skrev den romerske historikeren Plutark om de homofile forbindelsene i den
greske hæren.

Kanskje du er interessert i