Et eksperiment med to linser skal ha ført til en ny oppfinnelse.

Hvor gammel er kikkerten?

Når ble kikkerten oppfunnet, og av hvem?

Tre mann med samme fikse idé

Tre nederlendere fant opp kikkerten uavhengig av hverandre i 1608. En av dem var brille­makeren Hans Lippershey, som var først ut med å levere patentsøknad.

Det fins flere historier om hvordan Lippershey fikk ideen. Den mest utbredte er at noen gutter som lekte i verkstedet hans, la to brilleglass utenpå hverandre, og da de så på en værhane langt borte, så den ut til å komme nærmere.

Nederlandske kikkerter som forstørret tre ganger, ble ettertraktet.

Oppgradert kikkert med 30 gangers forstørrelse

I Italia kopierte Galileo Galilei oppfinnelsen i 1609. Han lagde en kikkert med 30 gangers forstørrelse.

Kanskje du er interessert i