Charles Darwin: Den britiske naturforskeren ga i 1859 ut boken «Artenes opprinnelse» og skapte dermed oppstandelse i vitenskapelige kretser. Alfred Russel Wallace: Naturforskeren reiste jorden rundt i mange år for å samle stoff til sin egen evolusjonsteori.

Historikere frikjenner Darwin for plagiat

I flere tiår har Darwin vært anklaget for å ha stjålet sin banebrytende evolusjonsteori fra en kollega. To forskere har sett nærmere på saken, og frikjenner nå Darwin.

Førti år etter at naturforskeren Charles Darwin ble anklaget for å ha stjålet store deler av evolusjonsteorien han er så kjent for, ser det ut til at Darwin må renvaskes.

Kjernen i saken er et brev som Darwin mottok fra kollegaen Alfred Russel Wallace i 1858. Også Wallace – som bodde i Indonesia – arbeidet med en utviklingsteori, og brevet inneholdt en rapport med hans siste ideer som Darwin skulle gi videre til en venn. Ifølge anklagen kopierte Darwin imidlertid innholdet og formulerte sin egen evolusjonsteori ut fra dette.

Anklagen ble opprinnelig fremsatt i 1972, da en forsker fant et brev som ifølge Wallace ble sendt samtidig med brevet til Darwin. Poststempelet viste at dette brevet kom til London to uker før Darwin påsto å ha mottatt sitt brev. Forskeren undret seg over hvordan det ene brevet kunne ankomme to uker senere når de var sendt samtidig – og konkluderte med at Darwin løy.

Nå har to historikere fra Singapore rekonstruert det famøse brevets rute til England. Ved hjelp av gamle aviser og lokale arkiver har forskerne blant annet kartlagt ankomst- og avgangstidene til alle europeiske handelsskip til og fra Indonesia. Konklusjonen er at Darwin-brevet ble sendt en måned senere enn Wallaces andre brev – og at Darwin derfor ikke løy.

Kanskje du er interessert i