Med Napoleon på krigsstien

Napoleon kom fra enkle kår, feide all motstand til side og skapte et nytt Europa. Men i kjølvannet etterlot han seg millioner av døde, og da han endte sine dager på en øde øy i Atlanterhavet, lå imperiet hans i ruiner. Bli med den geniale og brutale hærføreren på krigsstien fra Egypts ørken til den russiske vinteren.