Den britiske kong Edvard VIII kunngjør på radio at han abdiserer.

Hvorfor gikk Edvard VIII?

Edvard VIII satt ikke engang et år på Storbritannias trone før han valgte å abdisere. Kjærligheten fikk ham til å velge bort kronen.

2. juli 2018 av Björn Lundberg

Edvard VIII ble konge i Storbritannia i januar 1936, etter at hans far Georg V hadde dødd. Men allerede i desember samme år meddelte den nye monarken at han hadde til hensikt å abdisere.

FEM SELSKAPER SOM BLE RIKE PÅ KRIG

Grunnen var at Edvard ville gifte seg med amerikanske Wallis Simpson, som var skilt fra to tidligere ektemenn. Kirken og den konservative adelen mente det var umulig å godkjenne et slikt ekteskap. Da Edvard innså at han ikke ville få medhold, valgte han i stedet å abdisere. Året etter ble Edvard, nå med tittelen hertug av Windsor, gift med Wallis Simpson.

Edvard ville gifte seg med den fraskilte amerikanske kvinnen Wallis Simpson.

Kanskje du er interessert i