Nazistene var ikke særlig opptatt av julenissen og argumenterte for at det var den oldnordiske guden Odin som delte ut gaver til barna på julekvelden.

Hitler ville stjele julen fra Jesus

Nazistene avskydde julen. Derfor prøvde de med alle midler å omgjøre den kristne høytiden til en feiring av den ariske rasen.

8. desember 2016 av Emrah Sütcü

Julen skulle feire arierne

Jesus var jøde. Å feire hans fødselsdag passet ikke for det tyske herrefolket, mente Adolf Hitler.

I perioden fra 1933, da han kom til makten i Tyskland, og til slutten av andre verdenskrig i 1945 kjempet Hitlers mest betrodde innbitt for å forvandle den populære kristne helligdagen til en nazistisk høytid til feiring av den ariske rasen og oldgermanske tradisjoner.

Julefreden var bare for tyskerne

Først og fremst hadde nazistene problemer med julens forsonende budskap om fred på jord. Det passet dårlig overens med ambisjonene om å erobre resten av Europa.

I en artikkel fra 1937 understreket Hannes Kremer, et ledende medlem av Hitlers propagandadepartement, at tyskerne burde avvise julen som "en høytid for en teoretisk fred for hele menneskeheten".

I stedet burde den være en "høytid for reell fred i hjemmene og i nasjonen" og altså bare handle om å sikre fred for tyskerne. 

En fred som tilsynelatende bare kunne sikres ved å utrydde nasjonens fiender i form av blant annet jøder, kommunister og homoseksuelle.

"Ut med Jesus"

Neste skritt besto i å pense den jødiske Jesus inn på et sidespor. Heldigvis for Nazistene hadde tyskerne fra lenge før de ble kristnet, feiret vintersolverv i tiden rundt jul.

Nazistenes propaganda la altså vekt på at julen egentlig var en oldgermansk høytid som markerte årets korteste dag med gaver og et pyntet grantre.

"Vi kan ikke godta et et tysk juletre har noe som helst å gjøre med en krybbe i en stall i Betlehem. Det er uakseptabelt for oss at julen og alt dens sjelelige innhold er produktet av en orientalsk religion," skrev nazipropagandamannen Friedrich Rehm i 1937.

© Wikimedia

Himmler omskrev julesalmene

Julesanger og salmer som nevnte Jesus, ble skrevet om til i stedet å bli sanger som hyllet nasjonalsosialismen. Blant sangskribentene var ingen ringere enn SS-sjefen Heinrich Himmler.

Et annet irritasjonsmoment for nazistene var julenissen som egentlig har sitt utspring i den kristne helgenen Sankt Nikoalus som levde på 300-tallet i det som i dag er Tyrkia.

Han var hverken arisk eller germansk, så i stedet argumenterte nazistene for at julegavene i virkeligheten ble delt ut til barna til den oldnordiske guden Odin.

Hakekorset måtte opp på juletreet

Juletreet var uproblematisk for nazistene, for det har faktisk røtter i hedenske, germanske tradisjoner. Til gjengjeld var Hitler mindre glad for stjernen som ble plasseret i toppen av treet.

I stedet for stjernen - som enten kunne symbolisere den jødiske Davidsstjernen eller kommunismens røde stjerne - måtte tyskerne sette enten et hakekors, et germansk solhjul eller en oldnordisk rune øverst på juletreet, mente nazistene.

Julepynt fra Nazi-Tyskland, som er blitt bevart for ettertiden, inkluderer blant annet pyntekuler til juletreet med slagord som "Sieg Heil" og symboler som hagekors, jernkors og ørner.

Til et av Hitlers svært sjeldne forsvar må det sies at han ikke likte nazijulepynt og utstedte en lov som forbød nazisymboler på julepynt.

1944 ble den siste nazijulen

Nazistenes strev ga i store trekk uttelling, og alt ved andre verdenskrigs utbrudd var julen blitt forandret til en nazihøytid.

"Nå vi feirer tysk jul, inkluderer vi i familien alle dem som er av tysk blod, og alle dem som bekrefter sin tyske etnisitet," skrev et nazistisk månedsmagasin i 1939 og fastslo at julen i stedet for det kristne budskapet nå bare handlet om Hitlers budskap.

Succesen varede dog ikke længere. Julen 1944 var den sidste nazi-jul, for få måneder senere var Nazityskland kapituleret og Hitler død.

Men så tok suksessen slutt. Julen 1944 ble historiens siste nazijul, for få måneder senere var Hitler død og Nazi-Tyskland hadde kapitulert.

Noen få av Himmlers tilpassede julesalmer ble sunget i noen år etter krigen også, men tyskere flest gjorde med Hitlers jul som de gjørde med Førerens øvrige ideer: Forkastet dem og begravde dem i historiens avfallshaug.

Kanskje du er interessert i