Hvem ga navnet Rudolf til reinsdyret med rød nese?

Alle julenissens ni reinsdyr har navn – men hvor kommer navnene egentlig fra?

Navnene på julenissens reinsdyr er det oftest Clement Clarke Moore som får æren for. Han var professor i orientalske og greske språk ved det som senere ble Columbia University i New York. Han skal visstnok i 1823 ha skrevet diktet "A Visit from St. Nicholas", der alle de åtte reinsdyrene opptrer ved navn.

Døpt av et stormagasin

Men det niende reinsdyret er enda mer berømt enn de øvrige, nemlig Rudolf med den røde nesen.

Stormagasinet Montgomery Ward i Chicago delte årlig ut fargehefter til kundenes barn. Men i 1939 var det krisetid, og man kom ikke utenom innsparinger.

Derfor spurte stormagasinet en av sine egne ansatte, Robert L. May, om han kunne formgi årets fargehefte.

Med inspirasjon fra H.C. Andersens Den stygge andungen fant han opp Rudolf som blir mobbet av de andre reinsdyrene på grunn av den røde nesen.

Historien, som ble fortalt i form av små dikt og ledsaget av tegninger som barna kunne fargelegge, ble en gigantisk suksess. Montgomery Ward delte ut cirka 2,4 millioner eksemplarer av heftet, og på tross av papirmangelen i krigsårene som fulgte, hadde man i 1946 nådd opp i over 6 millioner utdelte hefter.

Robert L. May hadde sikret seg rettighetene til Rudolf, så da heftet ble utgitt etter krigen, fordampet hans eventuelle økonomiske bekymringer som dugg under solen.