Look and Learn/Illustrated Papers Collection/Bridgeman Images

Hvordan ble julen feiret i middelalderen?

I tidlig middelalder feiret man Jesu fødsel på hedensk vis med drukkenskap, fest og slagsmål.

Før middelalderens kristne kunne feire Jesu fødsel, måtte de først gjennom en 40 dagers julefaste.

Fra midten av november skulle de fastende avholde seg fra alkohol og animalske produkter som kjøtt, egg, melk, ost og smør.

Hensikten var å forberede seg åndelig til feiringen av julen. Når fastens strabaser var overstått, ventet hele 12 dager med fest og feiring fra den 25. desember til helligtrekongersdag den 6. januar.

Danmark ble som det første skandinaviske riket kristnet i årene rundt 975.

© Celtic/Bridgeman Art Library/Ritzau Scanpix

Vikingene feiret hedensk jul

Julen hadde ennå ikke utviklet seg til en rolig familiefest men besto av en blanding av hedenske og katolske skikker.

Dette betydde blant annet at julaften var en stille våkeaften som ble avsluttet med den katolske midnattsmessen.

Etter det ble juledagene i stor grad brukt på drikkegilder, leker, dans og slagsmål.

Look and Learn/Illustrated Papers Collection/Bridgeman Images

Gran og juletrær er også hedenske skikker som ble flettet inn i den kristne julefeiringen. De stedlige plantene ble opprinnelig brukt til å pynte opp under feiringen av vintersolverv i desember.

Look and Learn/Illustrated Papers Collection/Bridgeman Images

Mannen med høyest status – vanligvis husets eldste – tente kubben etter å ha sagt en bønn. Noen steder i Europa ofret folk bl.a. korn, vin og røkelse før kubben ble tent.

Look and Learn/Illustrated Papers Collection/Bridgeman Images

Julekubben ble plassert på et ildsted og måtte ikke slukne før den hadde brent helt ut eller juledagene var over.

Look and Learn/Illustrated Papers Collection/Bridgeman Images

Festlighetene med det hedenske islettet ble så voldsomme at kirken på 1100-tallet måtte utstede lover som dikterte fred og ro i juledagene.

En hedensk tradisjon som ble eltet sammen med feiringen av Jesusbarnet, var julekubben.

I store deler av Europa ble en trestamme dratt inn og lagt på ildstedet der den skulle brenne til julen var over.

Skikken stammet trolig fra en nordeuropeisk feiring av naturen fra tiden før kristendommen.