Hvorfor ble juletreet nettopp en gran?

Det finnes mange eviggrønne trær. Hvorfor fikk nettopp granen det ærefulle oppdraget å være juletre?

Juletreets opprinnelse er skjult i historiens tåke, men mye tyder på at tradisjonen stammer fra Tyskland og landene langs Østersjøen. Det forklarer også hvorfor det var akkurat grantreet som fikk det ærefulle oppdraget: Gran var svært utbredt i den delen av Europa.

I Tyskland støttet kirken opp om tradisjonen. Det skjedde gjennom en person som het Bonifatius (cirka 672-754) og som kom fra en velstående angelsaksisk slekt i våre dagers England. I sterk strid med sin fars vilje ble han munk, og han så det som sin livsoppgave å misjonere i Tyskland der kristendommen sto svakt.

Et trekantet juletre

Ifølge legenden felte han grantrær i de store skogområdene ved Thüringen, og han brukte treets trekantede form til å demonstrere treenighetens tanke (om Gud, Jesus og Den hellige ånd) for lokalbefolkningen.

Bonifatius gjorde det så skarpt på misjonsmarken at han senere ble kjent som Tysklands apostel, og nettopp Thüringen er et av de områdene der bruk av juletre tidligst dokumenteres. Det ble vane å ta treet inn i stuen og henge det i taket med toppen nedover.

Pynten på treet trådte først inn i historien på et mye senere tidspunkt.

Bonifatius kom til veis ende i 754 da han på en misjonsturné i Frisland ble drept av banditter.

Lær mer om julens tradisjoner i vårt tema omjul