Shutterstock
Foto av juletre med kuler til julaften

Hvorfor feirer vi jul på feil dag?

I Norden feirer vi Jesu fødsel en dag tidligere enn mange andre land. Men hvordan har det seg at vi feirer jul allerede den 24. desember? Det får du svaret på her.

Historiske kilder kan ofte tolkes på flere måter. På samme måte har ikke alle land hatt samme oppfatning av når en ny dag startet.

Nettopp de parametrene har hatt innflytelse på hvorfor vi i Norden feirer jul den 24. desember, mens mange andre land venter med å feire jul til den 25. desember.

Norden feirer jul en dag for tidlig

Rundt år 300 bestemte de kristne kirkefedrene at Jesus i sin tid ble født 25. desember. Men Norden skiller seg fra resten av verden ved å markere denne begivenheten 24. desember.

Den nordiske skikken stammer fra før det mekaniske uret ble oppfunnet. En ny dag begynte den gangen ved solnedgang i stedet for som nå ved midnatt.

Maleri av barn som kikker på juletre før feiringen av julaften

Både barn og voksne gleder seg til julaften den 24. desember. Dagen tilbringes som regel i familiens skjød, med god mat, gaver og hyggelig samvær.

© Bridgeman

I kvadet «Håvamål» fra middelalderen heter det for eksempel «Ved kveld skal dag leve».

Skandinavene holdt på denne skikken og feirer derfor jul kvelden før den 25. desember.

Når ble Jesus født?

Men heller ikke resten av den kristne verden er på trygg grunn når det gjelder julefeiringen. Ingen vet nemlig med sikkerhet når Jesus ble født.

En rekke historikere har f.eks. analysert Bibelens beskrivelser og kommet frem til at Jesus ble født om våren – trolig i mars måned.

Andre har med utgangspunkt i de historiske begivenheter og personer som er nevnt i Bibelen regnet seg frem til at Jesus må være født seks år tidligere enn vi tror.

Så kanskje gjør det ikke så mye hvorvidt vi feirer jul den 24. eller 25. desember.