Mussolini: Julen er en fest for kapitalister

Den italienske diktatoren hatet julen og alt den medførte.

Selv om Mussolini hatet julen, benyttet han likevel anledningen til å gi seg selv en høyere grad i julegave.

Mussolini fjernet julen

"Mussolini har igjen angrepet julen."

Det skrev Galeazzo Ciano, Italias utenriksminister og Benito Mussolinis svigersønn, i sin dagbok i 1941.

Mussolini var nemlig innbitt motstander av julen. Han avskydde kapitalismen, og for ham var julen en erkekapitalistisk fest som utelukkende handlet om grådighet og forbruk.

Men Mussolini var klar over at han ikke direkte kunne forby sine katolske landsmenn å feire jul. I stedet forbød han avisene å omtale julen og Jesu fødsel.

Og på første juledag forsøkte han å hindre så mange som mulig av Italias ledende skikkelser i å gå i kirken ved å beramme så mange møter han bare kunne.

"Julen er ikke annet enn en av dagene i desember. Og jeg er den mannen i verden som misliker mest denne religiøse feiringen," uttalte diktatoren.

Nazistene skuffet Mussolini

Kapitalismen var imidlertid ikke Mussolinis eneste ankepunkt mot julen. Han hatet på generell basis alt av religioner og håpet til og med at nazistene ville gå med i en allianse mot julen og julefeiringen:

"Han er overrasket over," skrev svigersønnen Ciano, "at tyskerne ikke allerede har forbudt denne høytiden som minner ham om bare én ting: At det ble født en jøde som ga verden degenererende og destruktive ideer, og som på en utspekulert måte lot i Italia gå i oppløsning i hendene på pavemakten."

Mussolini fikk ny tittel i julegave

Trass i avskyen overfor julen som en kapitalistisk gavefest gikk han ikke av veien for å stelle pent med seg selv.

Julaften 1925 skrev og vedtok han den såkalte Juleloven som endret hans offisielle tittel fra "ministerrådspresident" til "regjeringssjef".

Den nye tittelen betydde at det nå bare var kongen som kunne avsette Mussolini, og at han ikke lenger sto til ansvar for parlamentet.

Mussolini hadde nettopp gitt seg selv en vaskeekte diktatortittel i julegave.

Finn ut mer om julens tradisjoner i vårt tema om jul