Var det julefred i skyttergravene?

Våpenhvile og julehilsner mellom tyske og britiske soldater i ingenmannsland under første verdenskrig ... er det virkelig sant?

Frankrike, vestfronten, desember 1914. Tyske soldater legger krigens grusomheter til sides for en stund og feirer jul ved fronten i Frankrike.

"Klokken seks skjedde det ingenting, og det ble helt stille," skrev en anonym britisk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten i Frankrike under første verdenskrig og beskrev hvordan kampene mot tyskerne på hans avsnitt av fronten spontant opphørte en drøy uke før julekvelden.

"Vi satt rundt bålet hele kvelden, og cirka klokken 23 fortalte en infanterioffiser at alle kamper var avblåst, og at folk møttes mellom skyttergravene," lyder beretningen. Ingenting var avtalt på forhånd den gangen da slitne menn innstilte skytingen like før krigen gikk inn i sin førstejul. Hendelsen skulle gå over i historien som "Julevåpenhvilen".

Tyskere og briter utvekslet gaver

Soldaten forteller at de krigførende partene møttes i ingenmannsland neste formiddag. De tyske soldatene slo hele tiden hælene sammen og var ytterst høflige, men det ble ikke sagt stort, for ingen mestret motpartens språk.

Til slutt trådte det en tysker frem, han hadde bodd noen år i USA og fungerte nå som tolk. De utvekslet sigarer og små gaver, og en tysk soldat ba en britisk soldat om å sende et bilde av ham til tanten som bodde i Liverpool.

"De fleste tyskerne er muntre og glade, og det virker så idiotisk å skulle kjempe mot dem," skrev en annen britisk soldat i den samme utgaven av avisen.

Det går ikke!

Da første juledag tok slutt ved midnatt, gjenopptok man kampene, og fronten ble på nytt preget av krig. Da den britiske generalstaben hørte om de mange spontane våpenhvilene, ble det utstedt rasende ordrer om at all fraternisering med fienden var strengt forbudt.

Da soldatene ved fronten prøvde noe lignende julen 1915, klarte man bare i noen få tilfeller å få i stand julefred.