Historien bag verdens krige

Historien føles noen ganger som én lang krig. Den ene krigen avløser den andre. Krig er grusomt, men kriger er også helt avgjørende for den kursen som historien tar. Derfor skriver HISTORIE inngående og i fyldige features om alle typer kriger.

Utforsk historien gjennom HISTORIEs mange skildringer av kriger og feltherrer. Fra faraoenes kriger via Peloponneskrigen til Aleksander den stores erobringskriger. Og fra Napoleons felttog til slag og slagmarker under 1. og 2. verdenskrig og videre frem til både Koreakrigen og Vietnamkrigen.