Shutterstock

100 år gammel kz-vakt anklages for 3518 mord

Tiden holder på å renne ut for påtalemyndighetene. Den aldrende nazisten kan bli den siste som stilles til ansvar for sine forbrytelser.

Etter som årene går, er det færre og færre ansvarlige for holocaust som fortsatt er i live. De få som fortsatt lever, er ofte for svekkede til at de kan rettsforfølges for sine grusomme forbrytelser.

Det er derfor litt av en sensasjon at Tyskland nå stiller en 100 år gammel leirvakt fra konsentrasjonsleiren Sachsenhausen foran en dommer. Den aldrende vakten kan godt bli den siste nazisten som kommer til å stå til ansvar for sine ugjerninger.

Retten har vurdert at den ikke navngitte 100-åringen er i stand til å gjennomføre rettssaken, men at det sannsynligvis vil bli avholdt forkortede rettsdager av hensyn til den tiltaltes alder og helbred.

“Nøytral sone, det blir uten varsel skutt med skarpt”, advarte et skilt i kz-leiren Sachenhausen.

© Shutterstock

100.000 døde i konsentrasjonsleiren

Den tiltalte tjenestegjorde som menig medlem av nazipartiet i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen fra 1942 til 1945. Fra leirens opprettelse i 1936 til 1945 var det over 200.000 innsatte i leiren, hvorav opptil 100.000 døde.

Myndighetene i Tyskland mener de kan bevise at den tiltalte vakten var involvert i drapene på minst 3518 av de innsatte i leiren.

Et annet sted i Tyskland starter en annen rettssak mot en 96 år gammel kvinne som var sekretær for leirkommandanten i konsentrasjonsleiren Stutthof. Påtalemyndigheten mener at begge kan bli dømt for å ha vært delaktige i drapene på kz-fanger.

I alt har påtalemyndigheten 17 aldrende nazi-bødler i kikkerten akkurat nå, men det er nok ikke så mange av dem som kommer for retten. Bare saken mot en 96 år gammel kvinne som var sekretær for leirkommandanten i kz-leiren Stutthof skal føres samtidig med kz-vaktens rettssak.