2. verdenskrigs omkostninger i tall

Verdenskrigen fra 1939-45 overgikk alle tidligere kriger i brutalitet, og omkostningene i menneskelig og materiell var ufattelige.

Hele verden blødde

  1. verdenskrig kostet utallige liv verden over, men ingen vet akkurat hvor mange. Historikere anslår det totale antallet drepte soldater og sivile til ca. 78 mill. Bare Russland og Kina mistet ialt rundt 50 mill. Tyskland mistet 5,6 mill. soldater og sivile.
Shutterstock

Hele årganger forsvant

Sovjetunionen mistet flere soldater enn noe annet land. Ca. 80 pst. av alle menn født i Sovjetunionen i 1923 mistet livet i kampen mot tyskerne. En sovjetisk mann i våpenfør alder var 30 ganger så utsatt for å dø i krigen som en amerikaner på samme alder.

Shutterstock

Nådeløs kamp til havs

Gjennom hele krigen prøvde tyske ubåter å hindre konvoier å krysse Atlanteren. Ubåtene klarte å senke 2.640 av konvoienes skip. På de iskalde konvoiene til Russland mistet de allierte ialt 58 skip med ca. 5.000 stridsvogner, 7000 fly og 200.000 tonn annet krigsmateriell om bord. Det hele ligger ennå på havets bunn.

Shutterstock

Hitlers grå ulver fikk juling

Til tross for tyskernes ubåtsuksess i begynnelsen av krigen fikk de allierte snart iverksatt et effektivt forsvar med stadig flere og mer avanserte eskorteskip. I alt 746 tyske ubåter ble senket under krigen mens f.eks. England bare mistet 142 destroyere og såkalte korvetter, som beskyttet konvoiene.

Shutterstock

Døden kom fra himmelen

De krigførende landene bombet i stor stil fiendens storbyer med enorme sivile tap. I Tyskland mistet 593.000 sivile livet under luftangrep. I Storbritannia var tallet 60.400. Japan led mest av alle med 668.000 drepte sivile i luftangrep.

Shutterstock

Massakre i luften

Under bombetoktene mot Tyskland mistet 159.000 av de alliertes flymannskaper livet. Tyske jagere og antiluftskyts skjøt ned i alt 21.914 allierte bombefly og 18.465 jagerfly. I det siste halvåret av 1944 hadde de allierte i snitt 3000 fly i luften over Tyskland - hver eneste dag.

Shutterstock

Bombeflyene viste tenner

De bombeflyene som ble sendt inn over Tyskland i bølge etter bølge, var ikke forsvarsløse. Hvert B17-bombefly hadde 1,3 tonn ammunisjon (kaliber 50) om bord til flyets maskingeværer. De britiske og amerikanske bombeflyene som fløy fra England, fyrte av 76,9 mill. skudd og skjøt ned 6098 av fiendens fly i løpet av krigen.

Shutterstock

De alliertes våpensmie

Enorme mengder våpen ble produsert under krigen, og på det området var USA ubestridt størst. Av de i alt 542.000 flyene som ble produsert i verden under krigen, sto amerikanerne for halvparten. Ut over dette bygget USA 2.470.000 militære kjøretøyer og ikke mindre enn 17.400.000 kanoner og geværer.

Shutterstock

Tyske generaler falt som fluer

I løpet av krigen mistet Tyskland ikke færre enn 136 generaler i forbindelse med krigshandlinger. Det tilsvarte en drept general ca. annenhver uke krigen igjennom. Ca. 32 pst. av dem ble drept under flyangrep mens 14 pst. omkom under artilleriangrep.

Shutterstock

Hestene betalte dyrt

I løpet av 2. verdenskrig mistet den tyske hæren 2,7 mill. hester – dobbelt så mange som under 1. verdenskrig. Hestene ble brukt til å trekke kanoner og forsyninger til fronten. Bare under kampene på østfronten mistet tyskerne gjennomsnittlig 1000 hester om dagen.

Shutterstock

Den polske tragedien

Av alle land var det Polen som led de største tapene under krigen. 6,3 mill. polske soldater og sivile mistet livet. Det tilsvarer ca. 20. pst. av befolkningen. Etter seks års kamp sammen med de allierte klarte polakkene å kaste tyskerne ut av landet. Det skulle gå enda 44 år før russerne var ute.

Shutterstock