D-dag, Normandie, 2. verdenskrig

Alle veier førte til Hitlers Berlin

I juni 1943 var det klart at de allierte planla en invasjon av det tyskokkuperte Europa. Det store spørsmålet var: Hvor? I tidsskriftet Time kom en ekspert med sine forslag.

I juni 1943 var det klart at de allierte planla en invasjon av det tyskokkuperte Europa. Det store spørsmålet var: Hvor? I tidsskriftet Time kom en ekspert med sine forslag.

www.history.navy.mil

Sommeren 1943 var det få iakttakere som tvilte på at de allierte snart ville gjøre landgang på det europeiske kontinentet og derfra buldre mot Hitlers Berlin.

De fleste så det som en selvfølge at invasjonsstyrken skulle komme fra England. Bare øynasjonen kunne huse de enorme mengdene med soldater og materiell som oppgaven krevde.

Men hvor de allierte ville gå i land, var krigens best bevarte hemmelighet. Spørsmålet var livsviktig for tyskerne, men det opptok også mange andre med interesse for militær strategi.

Blant dem var den pensjonerte amerikanske obersten Conrad Lanza. Obersten var kjent som en dreven analytiker.

I en artikkel i fagtidsskriftet The Field Artillery Journal i juni 1943 ga han sitt syn på fire mulige forløp for en alliert invasjon og beskrev fordelene og ulempene ved hvert av dem.

Tidsskriftet Time gjenga Lanzas tanker ledsaget av et kart.

Ingen av Lanzas scenarier ble til virkelighet.

Noen måneder etter at Lanzas artikkel ble utgitt, utpekte de allierte generalene Normandie som mål. Strendene var ideelle, og med den korte avstanden til England kunne soldatene få luftstøtte hele veien.

Valget forble ukjent for offentligheten, for hemmelighold var de alliertes beste kort.

Målet overrasket også tyskerne så mye at invasjonen på D-dagen 6. juni 1944 var godt i gang før Hitler skjønte hva som foregikk.