Da tyskerne avdekket massegravene, tvang de allierte krigsfanger til å se på for å bevitne russernes forbrytelse.

Amerikanerne tidde om Stalins krigsforbrytelser

Krigsforbrytelser: Hittil hemmeligstemplede dokumenter viser at amerikanske myndigheter forholdt seg tause selv om de visste at Sovjetunionen massehenrettet tusenvis av polakker.

Nylig frigitte dokumenter fra USAs nasjonalarkiv viser at landet allerede under andre verdenskrig visste at det var den sovjetiske – og ikke den tyske – hæren som i 1940 sto bak en omdiskutert massakre på flere tusen polske offiserer i Katynskogen.

Dokumentene støtter dermed teorien om at USA lukket øynene for Den røde armés krigsforbrytelser.

Hadde sett massegravene

De nye dokumentene viser blant annet at to amerikanske offiserer i tysk fangenskap i 1943 sendte krypterte meldinger hjem til USA om at de var blitt tatt med av tyskerne ut til massegravene i Katynskogen. De to vitnene var klare på at massakren måtte ha skjedd lenge før tyskerne gikk inn i Russland, og at Wehrmacht ikke kunne stå bak.

Ledende amerikanske politikere hevdet i tiårene etter krigen at skyldspørsmålet ikke kunne avgjøres. En granskning utført av den amerikanske kongressen konkluderte ellers allerede i 1951 med at USA burde rettsforfølge Sovjetunionen fordi bevisene var så overveldende.