Amerikanerne tidde om Stalins krigsforbrytelser

Krigsforbrytelser: Hittil hemmeligstemplede dokumenter viser at amerikanske myndigheter forholdt seg tause selv om de visste at Sovjetunionen massehenrettet tusenvis av polakker.

Da tyskerne avdekket massegravene, tvang de allierte krigsfanger til å se på for å bevitne russernes forbrytelse.

Nylig frigitte dokumenter fra USAs nasjonalarkiv viser at landet allerede under andre verdenskrig visste at det var den sovjetiske – og ikke den tyske – hæren som i 1940 sto bak en omdiskutert massakre på flere tusen polske offiserer i Katynskogen.

Dokumentene støtter dermed teorien om at USA lukket øynene for Den røde armés krigsforbrytelser.

Hadde sett massegravene

De nye dokumentene viser blant annet at to amerikanske offiserer i tysk fangenskap i 1943 sendte krypterte meldinger hjem til USA om at de var blitt tatt med av tyskerne ut til massegravene i Katynskogen. De to vitnene var klare på at massakren måtte ha skjedd lenge før tyskerne gikk inn i Russland, og at Wehrmacht ikke kunne stå bak.

Ledende amerikanske politikere hevdet i tiårene etter krigen at skyldspørsmålet ikke kunne avgjøres. En granskning utført av den amerikanske kongressen konkluderte ellers allerede i 1951 med at USA burde rettsforfølge Sovjetunionen fordi bevisene var så overveldende.