Shutterstock
Fargelagt foto av soldater under Ardenneroffensiven i 1944

Andre verdenskrig: opptakten, forløpet og slutten

Med minst 60 mill. døde var andre verdenskrigden blodigste og mest omfattende militære konflikten i menneskehetens historie. Her får du et enkelt og raskt overblikk over andre verdenskrig fra start til slutt.

Mens første verdenskrig raste, ble den kalt krigen som skulle gjøre slutt på alle kriger.

Slik gikk det ikke.

I stedet skapte 1. verdenskrig grobunn for en enda større og mer blodig krig.

Få et raskt overblikk over de viktigste og mest avgjørende hendelsene under andre verdenskrig mens vi guider deg gjennom opptakten, forløpet og slutten på andre verdenskrig.

Hvilke begiventeder førte til andre verdenskrig?

Versailles-traktaten, som ble en ydmykelse for et Tyskland som hadde lidd nederlag, krevde også at landet skulle betale en astronomisk krigsskadeerstatning.

Dette la grunnlaget for tysk hevnlyst.

Det tyske nazistpartiet, NSDAP, ble stiftet i 1920, og året etter tiltrådte Adolf Hitler som partileder.

Et ekstremt og rasistisk budskap gjorde at partiet til å begynne med hadde liten oppslutning blant tyske velgere, men det endret seg i 1929.

Børskrakket i Wall Street, New York, fikk ikke bare USA til å vakle, det sendte massive sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien.

Ikke minst ble Tyskland hardt rammet. Industribedriftene innstilte virksomheten, millioner var arbeidsløse - dette skapte et sterkt ønske om en forandring.

Nazistene utnyttet dette på dyktigste måte i sin agitasjon som ble utviklet av blant andre den senere propagandaministeren Joseph Goebbels, som bidro til å åpne veien til makt for Adolf Hitler.

Ved valget i 1932 fikk NSDAP 48,5 prosent av stemmene og var dermed blitt Tysklands største parti. I 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler, og i 1934 utropte han seg selv til fører for Det tyske riket.

Tyskland var nå blitt et diktatur ledet av én mann.

Portrett av Adolf Hitler

En stor del av Adolf Hitlers suksess skyldtes hans karisma. Den tyske diktatoren klarte å trollbinde millioner av mennesker.

© Shutterstock

Nazistenes makt ble håndhevet av væpnede troppestyrker som SA og Gestapo samt ikke minst SS, som ble ledet av Heinrich Himmler. Samtidig foregikk det i det stille en massiv opprustning av Tysklands militærvesen.

Tyskland annekterte Østerrike i 1938 og Tsjekkoslovakia i 1939. Neste offer på listen var Polen.

Når startet andre verdenskrig?

Invasjonen av Polen, som ble iverksatt 1. september 1939, ble startskuddet for andre verdenskrig.

Storbritannia og Frankrike stilte et ultimatum til Tyskland og krevde umiddelbar tilbaketrekning, men da det ikke skjedde, erklærte de to landene Tyskland krig.

Imidlertid var det for sent å redde Polen som ble valset ned av overlegne tyske styrker.

Invasjon av Polen
  1. september 1939 invaderer Tyskland Polen, og det blir startskuddet til 2. verdenskrig. Her ses tyske soldater som løfter grensebommen til Polen.
© Wikimedia Commons

I april 1940 okkuperte nazityskerne med Operation Weserübung både Danmark og Norge, og etter dette var de klare for det store oppgjøret på vestfronten.

Sommeren 1940 vant tyske styrker kjappe seire over den franske hæren og de britiske ekspedisjonsstyrkene. Nazi-Tyskland benyttet en strategi som kalles blitskrig.

Det var en lynkrifgsstrategi som omfattet dype brudd gjennom motstanderens linjer, ofte i form av knipetangsmanøvrer.

Den 26. juni 1940 venter britiske og franske tropper på transport til England etter slaget ved Dunkerque.

© Shutterstock

Den britiske hæren måtte i all hast evakueres fra Dunkerque, og kort tid etter kapitulerte Frankrike.

Nazi-Tysklands neste mål var invasjon på de britiske øyer. Den ble imidlertid forhindret fordi det britiske flyvåpenet, RAF, maktet å beseire Luftwaffe under "Battle of Britain" - slaget om Storbritannia.

Hvordan forløp andre verdenskrig?

Året 1941 ble avgjørende for utfallet av andre verdenskrig. Det var 22. juni at Nazi-Tyskland og dets allierte iverksatte verdens største militæroperasjon; Operation Barbarossa. Hele 4,5 millioner soldater fra aksemaktene gikk til angrep på Sovjetunionen.

Angriperne vant en rekke raske seire, men i slaget om Moskva lyktes det Den røde armé å stanse fienden.

Da vinteren satte inn, utviklet situasjonen seg dramatisk for angriperne, en situasjon som bare ble enda verre etter at Sovjetunionen fikk mobilisert den store befolkningen og landets industrielle ressurser.

En annen avgjørende begivenhet inntraff 7. desember 1941 da det japanske flyvåpenet angrep USAs flåtebase Pearl Harbor på Hawaii. Angrepet tvang USA med i krigen.

I egenskap av industriell supermakt ga USA de allierte en materiell overlegenhet som bare ble større for hver dag som gikk. USA vant en viktig seier over japanske marinestyrker i slaget om Midway og presset langsomt, men sikkert japanerne tilbake i løpet av Stillehavskrigen.

Foto av amerikansk hangarskip under angrep i slaget ved Midway

Slaget ved Midway var avgjørende for de allierte. I alt mistet japanerne fem skip, nesten 250 fly og 3000 mann. Amerikanerne slapp billigere. De mistet i underkant av 100 fly og kun hangarskipet USS Yorktown. Litt over 300 amerikanske soldater døde i slaget ved Midway.

© Naval History and Heritage Command/U. S. National Archives

I 1940 hadde Italia valgt nazitysk side i konflikten og innledet et angrep på Egypt, som britene kontrollerte. Men angrepet ble slått tilbake, noe som første til at Nazi-Tyskland sendte Afrikakorpset under kommando av Erwin Rommeltil unnsetning.

Rommel angrep aggressivt og presset britene tilbake til El Alamein i Egypt, der de forskanset seg og forberedte en motoffensiv.

Høsten 1942 vant britene en avgjørende seier i slaget ved El Alamein, som etter hvert førte til at aksemaktene ble fordrevet fra Afrika. Dermed ble det mulig for de allierte å gå til invasjon av Italia i 1943.

Fargelagt bilde av sovjetiske soldater i Stalingrad under 2. verdenskrig

Tyske og sovjetiske soldater kjempet innbitt på østfronten gjennom det meste av 2. verdenskrig. I Stalingrad fortsatte kampene selv om byens bygninger lå i ruiner.

© Cassowary Colorizations

På østfronten ble slaget om Stalingrad totalt avgjørende. Da det ebbet ut i februar 1943, var en hel tysk armé på 500 000 mann blitt omringet og utslettet.

I vest iverksatte amerikanske, britiske, kanadiske og franske styrker 6. juni 1944 D-Dagen, historiens største amfibieoperasjon, og åpnet med det en ny front i Frankrike. Det var da bare et spørsmål om tid før Nazi-Tysklands undergang var en realitet.

Når sluttet andre verdenskrig?

Andre verdenskrig sluttet den 2. september 1945 – etter å ha vart 6 år og 1 dag.

I 1945 krysset de allierte grensen til selve Tyskland. Under slaget om Berlin gjorde nazityske tropper et desperat, men fånyttes forsøk på å stanse en sovjetrussisk angrepshær på 2,5 millioner mann.

Under fremrykkingen gjorde de allierte sjokkerende funn i konsentrasjonsleirene der nazityskerne hadde utryddet cirka seks millioner jøder og cirka like mange andre "uønskede" personer.

Bilde av inngangsporten til konsentrasjonsleiren Auschwitz

Under 2. verdenskrig samlet tyskerne alle “uønskede”, f.eks. jøder, sigøynere, funksjonshemmede, homofile osv. i konsentrasjonsleirer. Noen mennesker ble drept omgående mens andre måtte arbeide seg i hjel. Forholdene i konsentrasjonsleirene var forferdelige.

© xiquinhosilva

Hitler tok sitt eget liv 30. april 1945, og Nazi-Tyskland kapitulerte noen få dager senere, 8. mai 1945.

Japans kapitulasjon fulgte 15. august 1945 etter at Sovjetunionen hadde okkupert Mandsjuria og USA hadde detonert atombomber over Hiroshima og Nagasaki.

Atombombesprengingene markerte dermed slutten på andre verdenskrig.

Japans offisielle overgivelse fant sted om bord på det amerikanske slagskipet USS Missouri 2. september 1945.

Hvor mange døde under andre verdenskrig?

I alt mistet minst 60 millioner mennesker livet under andre verdenskrig, hvis man legger sammen tall fra slag, bombetokt, konsentrasjonsleirer o.l.

Det er imidlertid vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mange som døde under andre verdenskrig, for alle liv og dødsfall er ikke registrert.

VIDEO: Holocaust-overlevere snakker ut om sine opplevelser

Video

Statistikk over antall mennesker som mistet livet under krigen blir stadig revidert den dag i dag.

Det er imidlertid klart at andre verdenskrig er den konflikten som har kostet flest menneskeliv.