Andre verdenskrig: opptakten, forløpet og slutten

Med minst 50 millioner dødsofre ble andre verdenskrig den blodigste og mest omfattende militære konflikten i menneskehetens historie.

Med minst 50 millioner dødsofre ble andre verdenskrig den blodigste og mest omfattende militære konflikten i menneskehetens historie.

Opptakten til andre verdenskrig

Mens første verdenskrig raste, ble den kalt krigen som skulle gjøre slutt på alle kriger. Slik gikk det ikke. Versailles-traktaten, som ble en ydmykelse for et Tyskland som hadde lidd nederlag, krevde også at landet skulle betale en astronomisk krigsskadeerstatning. Dette la grunnlaget for tysk hevnlyst.

Det tyske nazistpartiet, NSDAP, ble stiftet i 1920, og året etter tiltrådte Adolf Hitler som partileder. Et ekstremt og rasistisk budskap gjorde at partiet til å begynne med hadde liten oppslutning blant tyske velgere, men det endret seg i 1929.

Børskrakket i Wall Street, New York, fikk ikke bare USA til å vakle, det sendte massive sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien.

Ikke minst ble Tyskland hardt rammet. Industribedriftene innstilte virksomheten, millioner var arbeidsløse - dette skapte et sterkt ønske om en forandring.

Nazistene utnyttet dette på dyktigste måte i sin agitasjon som ble utviklet av blant andre den senere propagandaministeren Josef Goebbels, som bidro til å åpne veien til makt for Adolf Hitler.

Ved valget i 1932 fikk NSDAP 48,5 prosent av stemmene og var dermed blitt Tysklands største parti. I 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler, og i 1934 utropte han seg selv til fører for Det tyske riket. Tyskland var nå blitt et diktatur ledet av én mann.

Nazistenes makt ble håndhevet av væpnede troppestyrker som SA og Gestapo samt ikke minst SS, som ble ledet av Heinrich Himmler. Samtidig foregikk det i det stille en massiv opprustning av Tysklands militærvesen.

Tyskland annekterte Østerrike i 1938 og Tsjekkoslovakia i 1939. Neste offer på listen var Polen.

Innledningen til andre verdenskrig

Invasjonen av Polen, som ble iverksatt 1. september 1939, ble startskuddet for andre verdenskrig. Storbritannia og Frankrike stilte et ultimatum til Tyskland og krevde umiddelbar tilbaketrekning, men da det ikke skjedde, erklærte de to landene Tyskland krig. Imidlertid var det for sent å redde Polen som ble valset ned av overlegne tyske styrker.

I april 1940 okkuperte nazityskerne med Operation Weserübung både Danmark og Norge, og etter dette var de klare for det store oppgjøret på vestfronten. Sommeren 1940 vant tyske styrker kjappe seire over den franske hæren og de britiske ekspedisjonsstyrkene.

Nazi-Tyskland benyttet en strategi som kalles blitskrig. Det var en lynkrifgsstrategi som omfattet dype brudd gjennom motstanderens linjer, ofte i form av knipetangsmanøvrer. Den britiske hæren måtte i all hast evakueres fra Dunkerque, og kort tid etter kapitulerte Frankrike.

Nazi-Tysklands neste mål var invasjon på de britiske øyer. Den ble imidlertid forhindret fordi det britiske flyvåpenet, RAF, maktet å beseire Luftwaffe under "Battle of Britain" - slaget om Storbritannia.

Hovedforløpet under andre verdenskrig

Året 1941 ble avgjørende for utfallet av andre verdenskrig. Det var 22. juni at Nazi-Tyskland og dets allierte iverksatte verdens største militæroperasjon; Operation Barbarossa. Hele 4,5 millioner soldater fra aksemaktene gikk til angrep på Sovjetunionen.

Angriperne vant en rekke raske seire, men i slaget om Moskva lyktes det Den røde armé å stanse fienden. Da vinteren satte inn, utviklet situasjonen seg dramatisk for angriperne, en situasjon som bare ble enda verre etter at Sovjetunionen fikk mobilisert den store befolkningen og landets industrielle ressurser.

En annen avgjørende begivenhet inntraff 7. desember 1941 da det japanske flyvåpenet angrep USAs flåtebase Pearl Harbor på Hawaii. Angrepet tvang USA med i krigen.

I egenskap av industriell supermakt ga USA de allierte en materiell overlegenhet som bare ble større for hver dag som gikk. USA vant en viktig seier over japanske marinestyrker i slaget om Midway og presset langsomt, men sikkert japanerne tilbake i løpet av Stillehavskrigen.

I 1940 hadde Italia valgt nazitysk side i konflikten og innledet et angrep på Egypt, som britene kontrollerte. Men angrepet ble slått tilbake, noe som første til at Nazi-Tyskland sendte Afrikakorpset under kommando av Erwin Rommel til unnsetning.

Rommel angrep aggressivt og presset britene tilbake til El Alamein i Egypt, der de forskanset seg og forberedte en motoffensiv. Høsten 1942 vant britene en avgjørende seier i slaget ved El Alamein, som etter hvert førte til at aksemaktene ble fordrevet fra Afrika. Dermed ble det mulig for de allierte å gå til invasjon av Italia i 1943.

På østfronten ble slaget om Stalingrad totalt avgjørende. Da det ebbet ut i februar 1943, var en hel tysk armé på 500 000 mann blitt omringet og utslettet.

I vest iverksatte amerikanske, britiske, kanadiske og franske styrker 6. juni 1944 D-Dagen, historiens største amfibieoperasjon, og åpnet med det en ny front i Frankrike. Det var da bare et spørsmål om tid før Nazi-Tysklands undergang var en realitet.

Slutten på andre verdenskrig

I 1945 krysset de allierte grensen til selve Tyskland. Under slaget om Berlin gjorde nazityske tropper et desperat, men fånyttes forsøk på å stanse en sovjetrussisk angrepshær på 2,5 millioner mann. Hitler tok sitt eget liv 30. april 1945, og Nazi-Tyskland kapitulerte noen få dager senere, 8. mai 1945.

Under fremrykkingen gjorde de allierte sjokkerende funn i konsentrasjonsleirene der nazityskerne hadde utryddet cirka seks millioner jøder og cirka like mange andre "uønskede" personer.

Japans kapitulasjon fulgte 15. august 1945 etter at Sovjetunionen hadde okkupert Mandsjuria og USA hadde detonert atombomber over Hiroshima og Nagasaki.
Atombombesprengingene markerte dermed slutten på andre verdenskrig.