Briter vurderte biologisk angrep på Tyskland

Hittil hemmeligholdte dokumenter avslører at Storbritannia eksperimenterte heftig med biologiske våpen under andre verdenskrig.

Jevnlige øvelser skulle forberede britene på tyske angrep med både gass og dødbringende sykdommer.

Under andre verdenskrig forsket britiske vitenskapsfolk intenst på hvordan livsfarlige infeksjonssykdommer som dysenteri, kolera, tyfus og munn- og klovsyke kunne spres over Tyskland. Det viser dokumenter som nylig er frigitt fra britiske arkiver. Historikerne har hittil bare visst at britene under krigen forsket på spredning av miltbrann hos kyr, men de nye dokumentene avslører at Storbritannia også forsøkte å ramme mennesker.

Ifølge en rapport fra 1941 var de mest dødbringende sykdommene til bruk mot mennesker tyfus, dysenteri og kolera. Sykdommene skulle smugles inn i Tyskland med sabotører, og spres via for eksempel «diskene i restauranter», eller slippes fra luften ned i vannreservoarer. Den beste metoden for å spre dyresykdommer var å sprøyte bakterier «ut over jordene fra fly».

Til tross for den intensive forskningen ønsket britene ifølge dokumentene ikke å bruke de biologiske våpnene sine offensivt. De skulle bare brukes dersom Tyskland først angrep Storbritannia med bakterier.