Brukte Hitlers hær hester?

Hvor moderne og motorisert var Hitlers hær?

Det tyske infanteriets lette haubitser ble trukket av seks hester.

© AKG Images

Tysk propaganda spredte bildet av en moderne og uovervinnelig hær spekket med stridsvogner, lastebiler og selvgående kanoner. I virkeligheten var Nazi-Tyskland sterkt avhengig av hester.

Hester som primært transportmiddel

Så sent i krigen som i 1944 var bare 42 av Hitlers divisjoner motoriserte, mens 222 divisjoner brukte hest som sitt primære transportmiddel. Hester trakk hundrevis av vognlass med forsyninger til hæren, slepte tunge våpen frem til fronten og bar speidere på utkikk etter fienden. Infanteriets offiserer red, de menige gikk.

Tysk krigsindustri led av råstoffmangel

Hester var uunnværlige fordi råstoffmangel gjorde det umulig for tysk krigsindustri å produsere nok kjøretøy til å gjøre alle divisjoner motorisert.

På grunn av drivstoffmangel var det også umulig å holde flere stridsvogner og lastebiler i gang enn Hitler allerede hadde. 2,8 millioner hester brukte Tyskland under krigen – over halvparten døde.

Vrinsking forfulgte tyskerne

I 1939-40 besto en tysk infanteridivisjon av 16 860 mann og disse transportmidlene:

  • Hester: 5375
  • Sykler: 500
  • Motorsykler: 530
  • Lastebiler: 536
  • Biler: 394