D-dagen

Allierte styrker inntar Normandie

D-dagen ble krigens vendepunkt

Allierte styrker setter den 6. juni 1944 kursen mot Normandie etter flere måneders planlegging. Det blir startskuddet for invasjonen av det tyskbesatte Europa. Over 150 000 soldater blir sendt over den engelske kanalen i historiens største amfibieoperasjon. Havet er svart av allierte flåtefartøyer så langt øyet rekker. Allierte bombefly slipper mange tonn bomber og krigsskipene sender også flere tonn raketter inn over fienden. Det ender i et rent blodbad.

Det amerikanske bakholdet fra luften

Dagen før D-dagen sender amerikanerne 443 transportfly med cirka 7000 fallskjermtropper bak tyskernes forsvarslinje i nattens mulm og mørke, som del av et bakholdsangrep. Målet er å ta den franske halvøya Cotentin for å kunne gi oppbakking og levere forsyninger til de allierte invasjonsstyrkene.
Fallskjermtroppene hopper ut fra kun 200 meters høyde, men det voldsomme kaoset i luften betyr at flere ender opp mot 20 kilometer fra landingssonene.

Amerikanske fallskjermtropper inntar Normandie

© Shutterstock
Tyske soldater i kamp på D-dagen

D-dagen sett med tyske øyne

Det tyske forsvaret består av rutinerte soldater, men også av unge gutter og krigsfanger. På tross av underbemanning og uten den nødvendige mengden krigsskip og kampfly har Hitler og Goebbels fortsatt stor tiltro til det tyske militære. Kl. 6 om morgenen ser de tyske soldatene de allierte styrkene i horisonten. Nå skjer det. I løpet av de neste 24 timene blir strendene i Normandie forvandlet til en slagmark som etterlater havet rødt av blod.