D-dagen: Taktikken var klar

Tre faser skulle sikre seier på D-dagen: 1) Bombardement fra luften, 2) Sikring av strendene, 3) Ilandsetting av tungt materiell. Klarte man det, kunne allierte styrker etablere og utvide et brohode, mente generalene.

20. februar 2014

Første fase besto av et voldsomt bombardement fra skip og fly som skulle knuse de tyske stillingene og sprenge hull i strendene, der soldatene etterpå kunne søke ly for tyske kuler. Bombardementet hadde varierende suksess på de forskjellige strendene – og på Omaha lyktes man ikke i det hele tatt.

Umiddelbart etter bombingen skulle infanteriet – støttet av stridsvogner – settes i land, forsere strendene og innta de tyske stillingene nær kysten.

Få hele historien om D-dagen her

Mens geværkompanier trengte opp fra stranden, skulle stridsvogner, artilleri, lastebilkompanier og store styrker landsettes, slik at det var ildkraft nok til å erobre landområdene umiddelbart ovenfor stranden, trenge lenger inn i landet og erobre byer, havner og strategisk viktige knutepunkter.


Taktikken lyktes med større eller mindre tap på de fem invasjonsstrendene.

Kanskje du er interessert i