Riksarkivet
Reinhard Heydrich

Hva var Wannsee-konferansen?

Våren 1941 beslutter Adolf Hitler at Europas jøder skal utryddes. Et halvt år senere møtes en håndfull toppnazister for å planlegge folkemordet.

Millioner av jøders skjebne ble beseglet for drøye 80 år siden i en forstad til Berlin.

På den såkalte Wannsee-konferansen møttes en håndfull toppnazister den 20. januar 1942 for å avtale hvordan man best skulle gjennomføre Adolf Hitlers ordre om «den endelige løsningen på det europeiske jødespørsmålet» – utryddelsen av de ca. elleve millioner jødene i Europa.

Arrangøren av møtet var Reinhard Heydrich, som var leder for Nazi-Tysklands sikkerhetspoliti. Til stede var også flere fremtredende SS-folk og toppembetsmenn fra forskjellige departementer.

Heydrichs mål var å sikre seg embetsmennenes lojalitet og koordinere de praktiske retningslinjene for folkemordet.

Toppfolk deltok i Wannsee-konferansen

Til Wannsee-konferansen hadde Reinhard Heydrich invitert 15 representanter fra alle de myndighetene som skulle bidra til jødeutryddelsen. Til stede var flere fremtredende medlemmer av SS og en rekke toppembetsmenn fra bl.a. innenriks-, utenriks- og justisdepartementet.

Heydrich
© Creative Commons

Reinhard Heydrich (1904–1942)

  • Stilling: Sjef for sikkerhetspolitiet og de hemmelige tjenester i SS.

  • Rolle i jødeutryddelsen: Fikk i oppgave å planlegge og koordinere den praktiske utførelsen av jødeutryddelsen.

Heinrich Müller
© Riksarkivet

Heinrich Müller (1900–ukjent)

  • Stilling: Sjef for Gestapo, Nazi-Tysklands hemmelige statspoliti.

  • Rolle i jødeutryddelsen: Var en av hovedmennene bak jødeutryddelsen og hadde ansvaret for at Holocaust ble gjennomført.

Adolf Eichmann
© United States Holocaust Memorial Museum

Adolf Eichmann (1906–1962)

  • Stilling: SS-offiser.

  • Rolle i jødeutryddelsen: Hadde bl.a. i oppgave å sørge for deportasjonene av jøder til gettoer og utryddelsesleirer i det tyskokkuperte Øst-Europa.

Otto Hofmann
© U.S. Army

Otto Hofmann (1896–1982)

  • Stilling: Sjef for SS’ sentrale kontor for rase og bosetting.

  • Rolle i jødeutryddelsen: Hadde ansvaret for å «raseteste» befolkningen i de okkuperte områdene og hjelpe tyskere med å bosette seg i Polen og Russland.

Schöngarth
© The Rabka Four

Karl Eberhard Schöngarth (1903–1946)

  • Stilling: SS-offiser i sikkerhetspolitiet SiPo og sikkerhetstjenesten SD.

  • Rolle i jødeutryddelsen: Dannet flere dødspatruljer og hadde ansvaret for massakrer på over 10 000 polske jøder.

Hitler traff beslutningen

Bare ett møtereferat fra konferansen har overlevd, og det viser at nazistene i første omgang planla å fordrive jødene til Øst-Europa. Der skulle jødene utføre slavearbeid inntil en total utryddelse kunne gjennomføres.

Noen historikere har ment at selve beslutningen om jødeutryddelsen ble tatt i Wannsee. Etter alt å dømme ble beslutningen imidlertid tatt av Hitler høsten 1941, og folkemordet var allerede i gang på tidspunktet for konferansen.

Tyske dødspatruljer – Einsatzgruppen – hadde for eksempel allerede i et halvt år massakrert østeuropeiske jøder, og i utryddelsesleiren Chełmno begynte nazistene å myrde jøder seks uker før Wannsee-konferansen.