Imageselect

Hvor mange var med i Hitlerjugend?

Hitlerjugend vokste fra noen få medlemmer i organisasjonens første år til over 8 mill. medlemmer ved utbruddet av 2. verdenskrig.

Hitlerjugend ble grunnlagt i 1926 som ungdomsavdelingen i det tyske nazistpartiet NSDAP og besto ­dengang av noen få tusen medlemmer.

I begynnelsen var organisasjonen forbeholdt gutter og unge menn, men i takt med Hitlers popularitet vokste Hitlerjugend og åpnet etter hvert også for adgang til jenter og unge kvinner.

Eksplosjon i medlemstallet da Hitler kom til makten

Da nazistpartiet erobret ­makten i 1933, ble Hitlerjugend den e­nes­te lovlige ungdomsorganisasjonen i Tyskland.

Resultatet var en eksplosiv økning i medlemstallet, som gikk fra omlag 100.000 i 1932 til over 2 mill. året etter.

Senere vokste medlemstallet nærmest inn i himmelen, da deltakelse i Hitlerjugend ble lovpålagt for alle tyske 10-18-åringer i 1939. Da 2. verdenskrig brøt ut, hadde organisasjonen over 8 mill. medlemmer.

Blind lojalitet til staten

I Hitlerjugend ble tysk ­ungdom opplært i den nazistiske ideologien og den ariske raselæren.

Fysisk og militær trening sto helt sentralt i de unges skolering, og guttene ble jevnlig utsatt for prøvelser der de skulle bevise sitt mot og kjærlighet til fedrelandet.

Treningen kom i aller høyeste grad til nytte under 2. verdenskrig, da unge gutter helt ned i 12-årsalderen deltok i kampene ved fronten.

Medlemstallet eksploderer fra 1933, da nazistpartiet overtar makten i Tyskland.