Akg-Images/Ritzau Scanpix

Fantes det tyske motstandsfolk?

Motstandsbevegelsen i Tyskland var ikke en samlet, slagkraftig enhet som f. eks. i Frankrike og Polen, men det fantes små lommer av opposisjon som våget å si fra – med livet som innsats.

Nazistene slo hardt og brutalt ned på enhver antydning til motstand mot naziregimet, og en samlet motstandsbevegelse – kjent fra f.eks. Polen og Frankrike – eksisterte ikke i Hitlers Tyskland.

En rekke mindre motstandsgrupper motarbeidet imidlertid nazistene i det skjulte.

Blant de mest kjente var Weiße Rose, som ble dannet av en gruppe universitetsstudenter i München sommeren 1942.

På dette tidspunktet satt tyske tropper fast i en bitter kamp om Stalingrad, og deler av den tyske befolkningen begynte å tvile på den tyske hærens uovervinnelighet.

VIDEO – Se utdrag fra Weiße Roses krasse nazi-kritikk:

Video

Etter hvert som historiene om deportasjonen av polske jøder til kz-leirene spredte seg, etablerte søskenparet Hans og Sophie Scholl et nettverk av studenter som omfattet bl.a. Hamburg, Berlin og Wien.

Gruppen trykte og delte ut flygeblader som tok skarp avstand fra nazistyret, og oppfordret andre unge til å gjøre opprør mot Hitler og sabotere militærindustrien.

Ifølge Weiße Rose var målet å oppnå "en indre fornyelse av den sårede tyske sjelen".

I brosteinene foran universitetet i München er det lagt ned et minnesmerke for Weiße Rose og Sophie og Hans Scholl.

© Wikimedia Commons

I februar 1943 ble Hans og Sophie Scholl oppdaget av en vaktmester på et universitet mens de delte ut flygeblader, og meldt til det hemmelige politiet Gestapo.

Deretter ble flere medlemmer av gruppen arrestert og torturert. Søsknene ble dømt for forræderi under en skinnrettssak og henrettet i giljotinen den 22. februar 1943.