Mary Evans Picture Library/Ritzau Scanpix
Østrig nazisme anschluss

Flyktede nazister formet østerriksk politikk i generasjoner

Etter 2. verdenskrig ble en østerriksk delstat overrent av nazister som påvirket den politiske utviklingen i over 70 år. Det viser en undersøkelse.

Migranter med ekstremistiske holdninger kan tilsynelatende påvirke de regionene der de bosetter seg, og det i atskillige generasjoner.

Det avslører en usedvanlig undersøkelse som nettopp er offentliggjort i The Economic Journal fra universitetet i Oxford.

Forskerne tok utgangspunkt i den østerrikske delstaten Oberösterreich. Den ble besatt av de allierte i 1945. Sommeren det året ble det uventet avtalt at russerne skulle ta over den delen av delstaten som lå nord for Donau.

Nazister flyktet i tusenvis

Det fikk henimot 25.000 lokale, de fleste overbeviste nazister, til å flykte til den amerikanske sonen sør for Donau.

Derfor hadde den amerikanske sonen halvannen gang så mange nazister som den russiske i 1947 og nesten tre ganger så mange høytstående nazister, og det gikk tydelig frem av valget i 1949.

Her stemte dobbelt så mange borgere i den amerikanske sonen på partier fra ytterste høyre fløy som i den russiske sonen.

Nazister og valg i Oberösterreich 1947-49

I 1947 ble antallet nazister og toppnazister registrert i delstaten Oberösterreichs to okkupasjonssoner. Da det ble holdt valg i Østerrike to år senere, stemte nesten dobbelt så mange på det ytterste høyre i den amerikanske sonen som i den sovjetiske. Tendensen kan ses den dag i dag, over 70 år senere

  • USAs sone i delstaten Oberösterreich

Antall registrerte nazister pr. 1000 innbyggere i 1947: 86,5

Antall registrerte toppnazister pr. 1000 innbyggere i 1947: 26,4

Stemmer på ytterste høyre i 1949: 23,1 %

  • Sovjetunionens sone i delstaten Oberösterreich

Antall registrerte nazister pr. 1000 innbyggere i 1947: 56,7

Antall registrerte toppnazister pr. 1000 innbyggere i 1947: 9,3

Stemmer på ytterste høyre i 1949: 12,5 %

Barnebarn og oldebarn overtok ideene

Men ifølge forskerne er det interessanteste at selv i dag – 70 år senere – er antallet stemmer på sterkt høyreorienterte partier stadig betydelig større i den delen av Oberösterreich som nazistene flyktet til.

Forskerne mener at det skyldes at immigrant-nazistene lyktes med å grunnlegge og innta eksisterende partiforeninger.

Dessuten har etterfølgende generasjoner tilsynelatende overtatt deres politiske holdninger.