Wikipedia

Hemmelig rapport: Hitlers atombombe ble nesten til virkelighet

En hemmeligholdt etterretningsrapport fra 1940-tallet inneholder informasjon og vitneutsagn som antyder at Hitlers atomdrømmer var nær ved å bli til virkelighet.

Hitler hadde et inderlig ønske: Han ville utvikle en atombombe. Aller helst en som kunne plasseres på en V2-rakett og sendes til Storbritannia.

Som kjent fikk han aldri oppfylt ønsket sitt.

Men den tyske avisa Bild har fått tak i en etterretningsrapport fra 1947 som viser at Hitler kanskje var nærmere målet enn vi har trodd. Mye nærmere.

Vitner så soppsky

Rapporten er utarbeidet av amerikanske og engelske etterretningsoffiserer som i perioden 1944–1947 skulle undersøke hvor langt nazistene kom i utviklingen av atomvåpen.

Den inneholder flere vitneutsagn, blant annet fra den tyske raketteksperten Hans Zissner, som under en testflygning over Ludwigslust i det nordlige Tyskland i oktober 1944 så en soppformet sky under seg.

– Det var voldsomme elektriske forstyrrelser, underlige farger, og radiokommunikasjonen sluttet å fungere, forteller han i rapporten.

Da en annen pilot en time senere fløy på den samme strekningen, opplevde han de samme fenomenene – som er karakteristiske for en atomsprengning.

Mulig prøvesprengning

Rapporten, som også inneholder intervjuer med fire tyske forskere, har siden andre verdenskrig vært oppbevart ved The National Archives i Washington som hemmeligstemplede dokumenter.

Derfor er opplysningene først blitt offentliggjort nå.

Og selv om den slår fast at nazistenes atomprosjekt ikke lykkes, så antyder den altså at de kom så langt i atomprogrammet at det var mulig for dem å foreta en prøvesprengning av atombomben.