Her arbeidet Hitlers “spinndoktor”

Etter Hitlers død ble Goebbels Tysklands nye leder. Han begikk selvmord dagen etter.

Den hvite bygningen i Mauerstrasse ser ganske tilforlatelig ut – og et skilt forteller at her holder det tyske helsedepartementet til. Men fra 1933 til 1945 hadde en av nazismens mektigste menn kontor her; Hitlers drevne propagandaminister Joseph Goebbels. Herfra styrte han landets presse – og utformet talene, slagordene og masseopptrinnene som sikret Hitler makten.
Mesterstykket sitt leverte Goebbels med den såkalte Sportpalast-talen, som han arbeidet med i ukevis for å finne de mest virkningsfulle formuleringene. Den 18. fe­bruar 1943 var alt klart, slik at han
kunne spørre tyskerne om de ønsket “den totale krig”. Talen ble overført direkte på radio, slik at hele befolkningen kunne bli overbevist av det tordnende bifallet Goebbels høstet. Det lytterne ikke kunne vite, var at tilhørerne i den store sportshallen var håndplukket.

Neste stopp 1100 meter

Books:
● Maik Kopleck: Berlin 1933-1945, Ch. Links Verlag ● Sven Felix Kellerhoff: Hitlers Berlin – Geschichte einer Hassliebe, be.bra verlag, 2005 ● Matthias Donath: Architekturführer,
Berlin 1933-1945, Lukas Verlag, 2008