Getty Images, Fotosearch & Shutterstock

Hitler og Stalin ville utslette Polen

Etter erobringen av Polen legger Hitler og Stalin hver sin plan for det delte landets fremtid. Ideologisk sett står de to diktatorene milevis fra hverandre, men i begge deler av Polen betaler befolkningen en høy pris.

Den 1. september 1939 angriper tyske tropper Polen fra nord, sør og vest, og 2. verdenskrig bryter ut. Befolkningen kan bare håpe at landet holder stand inntil deres allierte når frem.

Etter flere års tilløp og en stadig voldsommere retorikk slipper Hitler nemlig hæren løs på Polen. Men Føreren trenger folkets oppbakking, og en hemmelig misjon med falske uniformer og massiv propaganda settes igang.

I motsetning til Nazi-Tyskland er Den røde hær ikke klar til krig i 1939, da Stalin har rensket ut store deler av offiserskorpset sitt i 1937 og 1938. Da Tyskland kjører polakkene i senk får Sovjetunionen det travelt med å invadere og sikre seg sin del av landet.

Hold styr på Hitlers og Stalins planer for invasjonen av Polen her:

Hitlers plan for invasjonen av Polen

«Jeg har gitt ordre om at alle polske menn, kvinner og barn skal drepes uten nåde. Bare slik __får vi plass til å leve.» – Hitler

 1. Landet: Tyske områder tømmes for polakker I oktober 1939 innlemmer Nazi-Tyskland de vestlige og nordvestlige delene av Polen i det tredje riket. Resten av den tyske delen av Polen gjøres til en koloni som jøder og andre polakker deporteres til.

 2. Ressurser: Bare tyskere får eie bedrifter Tyskerne konfiskerer alle fabrikker og selskaper og sender eierne i konsentrasjonsleirer eller på tvangsarbeid i Tyskland .

 3. Arbeidsstyrken: Polakkene skal være slaver Ifølge Hitlers plan skal alt lønnet arbeid i de annekterte områdene være forbeholdt tyskere. Polakkene skal reduseres til å leve på eksistensminimum som tyskernes slaver.

 4. Utdannelse: Skoler og universiteter stenges Lærere og universitetsansatte blir arrestert i hopetall og sendt i konsentrasjonsleirer. Polakkene skal være tyskernes slaver og behøver derfor ikke noen utdannelse.

 5. Religion: Den katolske kirken bekjempes Hitler forsøker å utrydde polsk kultur for alltid. Nazistene bekjemper den katolske kirke. Tusenvis av polske prester sendes i konsentrasjonsleirer.

 6. Befolkning: Etnisk utrenskning til slutt Når jødene er helt utryddet, skal resten av polakkene ifølge Hitlers plan arbeides i hjel. Det vil gi Lebensraum – «livsrom» – slik at den tyske befolkningen kan slå seg ned på Polens frodige sletter.

I oktober 1939 begynte tyske soldater å henrette sivile polakker.

© AKG Images

Stalins plan for invasjonen av Polen

«Enhver innfører sitt eget system så langt som hæren hans kan nå.» – Stalin

 1. Landet: Polakkene stemmer om sin egen fremtid En manipulert folkeavstemning 2. oktober 1939 viser at polakkene i den sovjetiske sonen «ønsker å bli en del av Sovjetunionen». Ifølge sovjetiske myndigheter stemmer hele 98 prosent av polakkene for innlemmelsen.

 2. Ressurser: Alle verdier forsvinner ut av landet De nye herskerne beslaglegger alle varelagre med klær, medisiner, mat og til og med nåler, tråd og kniver. Alle varene sendes til Sovjetunionen.

 3. Arbeidsstyrken: Arbeidsløse sendes til Russland De sovjetiske okkupasjonsstyrkene sender arbeidsløse polakker og krigsflyktninger til Russland for å arbeide. Mange havner i Uralfjellene eller på et av de avsidesliggende kollektivbrukene.

 4. Utdannelse: Russisk skal være hovedspråket På skoler og universiteter innfører Sovjetunionen et helt nytt pensum. Undervisningen skal nå foregå i kommunismens ånd, kapitalismen skal fordømmes, mens russisk blir hovedspråket i all undervisning.

 5. Religion: Den katolske kirken skal knekkes Religion er opium for folket, mener kommunistene. Polakkene skal med tiden forvandles til gode ateister, og derfor blir en rekke fremtredende prester arrestert. Stenging av kirker må imidlertid oppgis fordi de første forsøkene fører til massive opptøyer.

 6. Befolkningen: Kapitalistene fjernes Det kommunistiske Sovjetunionen ser det som sin viktigste oppgave å bekjempe kapitalister og borgerlige. Det nye Polen skal være et klasseløst samfunn, der jordeiere, bedriftseiere og intellektuelle er uønsket. De blir derfor systematisk arrestert av den sovjetiske sikkerhetstjenesten NKVD og deportert til Sibir og Kasakhstan. Bare mellom februar og mai 1940 arresterer NKVD 1,5 millioner mennesker.

Flere hundre tusen polakker endte i Sovjetunionens arbeidsleirer.

© Getty Images

Invasjonen av Polen var en massakre

Den 6. oktober – etter 36 dager med kamper – nedkjemper Nazi-Tyskland de siste polske styrker i landet. Polen deles i to og slettes fra kartet. Tyskland og Stalins Sovjetunionen besetter hver sin del av landet, akkurat som de har avtalt på forhånd.

Les den grufulle historien om invasjonen av Polen dag for dag her