Hitler fikk spesialbehandling i fengsel

Hitlers nazistiske synspunkter gjorde ham populær blant fangevoktere og embetsmenn.

Hitler satt i fengsel med flere av nazistene som hadde deltatt i det såkalte ølstuekuppet i 1923. Fra venstre: Emil Maurice, Hermann Kriebel, Rudolf Hess.

© Topfoto/Polfoto & AP/Polfoto

Øl, aviser og gjester i massevis. Nye dokumenter avslører at Adolf Hitlers fengselsopphold etter et mislykket kupp i 1923 minnet mer om et vertshusopphold enn om straff.

Ifølge den tyske historikeren Peter Fleischmann fikk Hitler i løpet av sine 264 dager i fengsel besøk av hele 330 ulike gjester. I en av månedene fikk han dessuten kjøpe 62 halvlitere med øl, som han trolig ga videre til venner, ettersom han ikke drakk alkohol.

LES MER: Få hele historien om Adolf Hitler i vårt portrett av Tysklands store folkeforfører.

Sympati med nazismen ga gode forhold

Ifølge Peter Fleischmann, som har skrevet bok om Hitlers tid i Landsbergfengselet, ble nazilederen og hans kumpaner behandlet langt bedre enn sosial­ister og kommunister som også var fengslet for kupp­forsøk. «Formelt fikk alle samme straff, men i praksis var det helt forskjellig», sier Fleischmann til AP.

Særbehandlingen skyldtes angivelig at mange fangevoktere og embetsmenn sympatiserte med nazismen.