Hitler: Hvordan så hans tusenårsrike ut?

Hvilke planer hadde Hitler for Europa i tilfelle tysk seier?

Det storgermanske riket ville bestå i tusen år, mente Hitler. Svart: Det storgermanske rike. Okergult: Avhengige av riket. Grått: Lebensraum.

Hitler planla i detalj hvordan Europa skulle deles inn når Nazi-Tyskland hadde seiret over de allierte: Germanske områder som Danmark, Norge, Sverige, Nederland og Flandern skulle samles i en tyskledet union kalt Det storgermanske riket. De resterende europeiske regionene ville Hitler sørge for å gjøre avhengige av riket.

Hitler la ikke skjul på planene overfor sine mest fortrolige medarbeidere, og da Nazi-Tyskland invaderte Danmark og Norge 9. april 1940, sa han for eksempel:
«Det storgermanske riket vil reise seg denne dagen, akkurat som Bismarcks rike ble skapt i 1866».

Hitler forestilte seg den østlige grensen som en evig fremrykkende militærsone som skulle spise seg helt til Uralfjellene eller kanskje så langt som til Stillehavet. I de inntatte områdene i øst skulle byer og kulturer utslettes slik at germanerne kunne finne «lebensraum», mens den opprinnelige befolkningen var tiltenkt rollen som slaver.

Ifølge planen skulle det på sikt bo en halv milliard mennesker i den østlige delen av Det storgermanske riket, og da er både germanerne og slavene deres regnet med.