Hitler var Europas største sykkeltyv

I oktober 1944 ga Hitler ordre om at tyske tropper skulle beslaglegge tusenvis av sykler i de okkuperte landene. Den tyske hæren manglet kjøretøy, og sykkel-eiere i Danmark, Nederland og Italia betalte prisen.

Hitler stjal i tusenvis av danske, nederlandske og italienske sykler da Tyskland var i ferd med å bli løpet over ende.

© Foto: Bulgarian Archives State Agency, Nationalmuseet.

Under 2. verdenskrig er alle avhengige av sykkelen, for drivstoff til biler og busser er mangelvare. Da Hitler 6. oktober 1944 gir ordre om at hans hardt prøvede hær skal beslaglegge sykler i alle okkuperte land, rammer det sivilbefolkningen hardt.

Blitskrig mot tohjulinger

I Nederland hopper tyske soldater frem fra skjulestedene sine og stopper syklister foran Riksmuseet i Amsterdam. Under høylytte protester river tyskerne sykkel etter sykkel ut av hendene på eierne og kjører bort med byttet.

I Danmark ruller lastebiler opp foran sykkelbutikker i hele landet, bevæpnede vakter plasseres ved utgangen, og tyskerne begynner å bære sykler ut til lastebilene.

Tyskland er i knipe

Imens er sykler fra det okkuperte Nord-Italia også på vei mot Tyskland, der Hitlers tropper desperat mangler transportmidler til å få tropper raskt frem til fronten – for russerne står mindre enn 600 km fra Berlin, mens britiske og amerikanske styrker har befridd hele Frankrike og det meste av Belgia. Tusenvis av sykler stjeles under aksjonen.

Forskningssjef ved Det kongelige bibliotek i København, John T. Lauridsen, har gravd seg frem til at Hitler personlig gav ordren fra sin bunker i Ulveskansen i dagens Polen, som føreren ledet kampen mot de fremstormende russerne fra.

Tyske tropper i gang med å beslaglegge sykler i København. Foto: Det Kongelige Bibliotek.

Rundt 40 000 tyske tropper tilhørte sykkelinfanteriet i krigens siste år. Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-681-0004-22 / Moosmüller / CC-BY-SA 3.0

I oktober 1944 hadde Hitlers tropper bare kontroll over Norge, Danmark, Nederland samt det sentrale Europa (markert med rødt).