Shutterstock, National Archives Catalog
Hitler testamente

Hitlers skrev testamente i siste øyeblikk

Adolf Hitler etterlot seg en rekke personlige og politiske ønsker etter sin død. Og særlig Himmler og Göring var i skuddlinjen.

  1. april 1945 lå Det tredje riket i ruiner. Russiske styrker var bare et par gater unna førerbunkeren i Berlin, der Adolf Hitler hadde forskanset seg.

Med det uunngåelige nederlaget i sikte dikterte en desillusjonert Hitler sine siste ønsker. Dagen etter begikk han selvmord, og to dager senere falt Berlin.

Hitlers testamente består av to deler: et personlig og et politisk dokument. Det personlige testamentet beskriver de praktiske forholdene etter Hitlers død – for eksempel hvem arvingene til de få eiendelene hans var.

I det politiske dokumentet legger Hitler frem sin visjon for nazi-partiet og Tyskland.

Blant annet blir nazi-lederne Hermann Göring og Heinrich Himmler fratatt alle politiske verv, fordi de har ført forhandlinger med de allierte. I stedet utnevnes admiral Karl Dönitz som Hitlers etterfølger.

Testamentet ble smuglet ut av førerbunkeren i tre eksemplar. Alle havnet i de alliertes hender.