Hitler testamente

Noe av det siste Hitler gjorde var å diktere sine siste ordrer.

© Shutterstock, National Archives Catalog

Hitlers skrev testamente i siste øyeblikk

Adolf Hitler etterlot seg en rekke personlige og politiske ønsker etter sin død. Og særlig Himmler og Göring var i skuddlinjen.

25. april 2017 av Emrah Sütcü

9. april 1945 lå Det tredje riket i ruiner. Russiske styrker var bare et par gater unna førerbunkeren i Berlin, der Adolf Hitler hadde forskanset seg. Med det uunngåelige nederlaget i sikte dikterte en desillusjonert Hitler sine siste ønsker. Dagen etter begikk han selvmord, og to dager senere falt Berlin.

Hitlers testamente består av to deler: et personlig og et politisk dokument. Det personlige testamentet beskriver de praktiske forholdene etter Hitlers død – for eksempel hvem arvingene til de få eiendelene hans var.

I det politiske dokumentet legger Hitler frem sin visjon for nazi-partiet og Tyskland. Blant annet blir nazi-lederne Hermann Göring og Heinrich Himmler fratatt alle politiske verv, fordi de har ført forhandlinger med de allierte. I stedet utnevnes admiral Karl Dönitz som Hitlers etterfølger.

Testamentet ble smuglet ut av førerbunkeren i tre eksemplar. Alle havnet i de alliertes hender.

Hitlers siste ønsker:

Personlig:

  1. Føreren etterlater kunstsamlingen sin til et galleri i barndomsbyen Linz i Østerrike.

  2. Alle verdifulle eiendeler skal overdras til nazistpartiet eller den tyske stat.

  3. Hitler velger døden fremfor å overgi seg, og ønsker at liket hans skal brennes.

Politisk:

  1. Göring og Himmler skal ekskluderes fra nazistpartiet på grunn av forræderi.

  2. Kapitulasjon er ikke et alternativ – alle tyskere skal være nazismen tro til døden.

  3. Tyskerne skal overholde raselovene og alltid bekjempe jødedommen.

Kanskje du er interessert i