Ullstein Bild & Getty Images & Alamy/Imageselect

Hitlers testament: Her er Førerens siste ønsker

Hitler skrev sitt testament i siste øyeblikk, og det bød blant annet på en forklaring til det tyske folk og en rekke personlige ønsker. Les testamentet i full lengde her.

Første side av Hitlers testament i originalversjonen

© Wikimedia Commons

Annen del av Hitlers politiske vilje

Før min død støter jeg tidligere riksmarskalk Hermann Göring ut av partiet og fratar ham alle de rettighetene som kunne fremgå av dekretet av 29. juni 1941 og av min riksdagserklæring av 1. september 1939.

I stedet utnevner jeg storadmiral Dönitz til rikspresident og øverstkommanderende for Wehrmacht.

Før min død støter jeg tidligere riksfører for SS og innenriksminister Heinrich Himler ut av partiet og ut av alle statskontorer.

I hans sted utnevner jeg gauleiter Karl Hanke som SS-riksfører og sjef for det tyske politi og gauleiter Paul Giesler som innenriksminister.

Göring og Himmler har gjennom hemmelige forhandlinger med fienden, som de holdt uten min viten og mot min vilje, og ved å forsøke å ta makten i staten i strid med loven, påført landet og hele folket umåtelig skade, ganske bortsett fra forræderiet mot min person.

For å gi det tyske folk en regjering bestående av ærverdige menn som oppfyller forpliktelsen til å fortsette krigen med alle midler, utnevner jeg følgende medlemmer av det nye:

admiral doenitz
© Interfoto awkz/Imageselect

Rikspresident, krigsminister og sjef for marinen: Karl Dönitz

© Corbis

Kansler: Dr. Joseph Goebbels

© Bundesarchiv

Partiminister: Martin Bormann

© Wikimedia

Utenriksminister: Arthur Seyss-Inquart

© Wikimedia Commons

Innenriksminister: Gauleiter Paul Giesler

Bundesarchiv
©

Sjef for hæren: Ferdinand Schörner

© Bundesarchiv

Sjef for flyvåpenet: Robert von Greim

© Bundesarchiv

SS-riksfører og sjef for det tyske politi: Gauleiter Karl Hanke

© Bundesarchiv

Økonomiminister: Walther Funk

© Bundesarchiv

Landbruksminister: Herbert Backe

© Bundesarchiv

Justisminister: Otto Georg Thierack

© Wikimedia Commons

Kulturminister: Dr. Gustav Adolf Scheel

©

Propagandaminister: Dr. Werner Naumann

© Wikimedia Commons / Robert Sennecke

Økonomiminister: Johann Ludwig Schwerin von Krosigh

Arbeidsminister: Dr. Theo Hupfauer

©

Rustningsminister: Karl Saur

© Bundesarchiv

Leder av den tyske arbeidsfront og medlem av rikskabinettet: Riksminister Dr. Robert Ley

Adolf Hitler tok sin kone Eva Braun med i døden og etterlot derfor sin arv til partiet.

© Bayerische Staatsbibliothek München