Hva mente Hitler om japanerne?

Vi vet hva nazistene mente om jøder, sigøynere og svarte, men hva med japanere?

I boken Mein Kampf rangerte Hitler asiatene som undermennesker på linje med sigøynere og svarte.

Offisielt kalte Hitler japanerne "Østens ariere" eller "æres-ariere". Utsagnene skulle sørge for at japanerne forble en del av aksemaktenes allianse, ettersom Japans krig mot USA var avgjørende for tyskernes ønske om å unngå en amerikansk invasjon i Vest-Europa.

Men den uoffisielle holdningen var en ganske annen. Allerede i Mein Kampf fra 1925 skrev Hitler utførlig om de store fremskrittene Japan hadde oppnådd i første del av det 20. århundre, og hva som ville skje hvis japanerne ikke lenger fikk hjelp fra "det ariske vesten". Hitler mente at "japanernes spesielle karaktertrekk" igjen kom til å ta over, og Japan ville – i likhet med andre asiatiske land – synke ned i fattigdom og glemsel.

I uoffisielle møter kalte føreren japanere for "lakkerte halvaper", og alle asiater (inkludert japanerne) som bodde i Tyskland, var omfattet av nazistenes raselover. De forbød blant annet ekteskap mellom ariere og det de kalte underlegne raser, som jøder, afrikanere og asiater.