I boken Mein Kampf rangerte Hitler asiatene som undermennesker på linje med sigøynere og svarte.

Hva mente Hitler om japanerne?

Vi vet hva nazistene mente om jøder, sigøynere og svarte, men hva med japanere?

Offisielt kalte Hitler japanerne "Østens ariere" eller "æres-ariere". Utsagnene skulle sørge for at japanerne forble en del av aksemaktenes allianse, ettersom Japans krig mot USA var avgjørende for tyskernes ønske om å unngå en amerikansk invasjon i Vest-Europa.

Men den uoffisielle holdningen var en ganske annen. Allerede i Mein Kampf fra 1925 skrev Hitler utførlig om de store fremskrittene Japan hadde oppnådd i første del av det 20. århundre, og hva som ville skje hvis japanerne ikke lenger fikk hjelp fra "det ariske vesten". Hitler mente at "japanernes spesielle karaktertrekk" igjen kom til å ta over, og Japan ville – i likhet med andre asiatiske land – synke ned i fattigdom og glemsel.

I uoffisielle møter kalte føreren japanere for "lakkerte halvaper", og alle asiater (inkludert japanerne) som bodde i Tyskland, var omfattet av nazistenes raselover. De forbød blant annet ekteskap mellom ariere og det de kalte underlegne raser, som jøder, afrikanere og asiater.