Hva syntes Hitler om likestilling?

Hitler betalte ektepar for å få barn som skulle vokse opp til å bli framtidens soldater.

Hitler ville frigjøre arbeidsplasser ved å tvinge kvinner ut av fabrikkene.

© Corbis/All over

Kvinnens viktigste oppgave var å føde barn, mente Adolf Hitler. På skolen lærte tyske jenter derfor at de skulle gifte seg unge og stelle hjemme.

Betalte ektepar for at få barn

For å fremme dette kvinnesynet innførte Hitler i 1933 «ekteskapslån».

Ordningen lot nygifte par låne tusen riksmark til svært lav rente dersom kvinnen sluttet å arbeide utenfor hjemmet.

Lånet tilsvarte rundt ni månedslønner, og ble utbetalt i form av verdikuponger som kunne brukes til å kjøpe blant annet møbler. For hvert barn paret fikk, ble 25 prosent av lånet slettet.

Kvinner skulle levere fremtidens soldater, mente Hitler.

© Getty Images

Kvinner ble tvunget tilbake på jobb

I 1938 hadde over 1,1 millioner par tatt opp lån. Men på det tidspunktet manglet industrien så mange hender at Hitler innførte et «pliktår», som tvang kvinner til å arbeide et år på en fabrikk.