Hvor høy var Adolf Hitler?

Var Hitler høy i forhold til gjennomsnittet?

Nazi-Tysklands leder, Adolf Hitler, ble under første verdenskrig målt til 173 cm. Det var ikke spesielt høyt på den tiden.

Hitler­ var imidlertid høyere enn både Benito Mussolini­ (168 cm), Josef Stalin og Winston­ Churchill­ (begge­ 170 cm høye).