Hitler og staben flyttet rundt mellom 14 av de 21 førerhovedkvarterene som ble etablert under krigen.

Hvor mange hovedkvarterer hadde Hitler?

Jeg har lest at Hitler fikk bygd over 20 hovedkvarterer under andre verdenskrig. Stemmer det?

Hitler lot bygge 21 hovedkvarterer

Som den tyske hærens øverstkommanderende kunne ikke Adolf Hitler nøye seg med ett sentralt plassert hovedkvarter hvis han skulle være med på å ta alle de avgjørende beslutningene krigen krevde. Derfor bygde tyskerne fremskutte hovedkvarterer – såkalte Führerhauptquartier, forkortet FHQ – til alle krigens større felttog.

Et FHQ skulle ligge nær fronten og nær en motorvei, jernbane eller flyplass, slik at Hitler kunne komme raskt frem. Området måtte være lett å kamuflere, og ble som regel plassert midt i en skog.

Hovedkvarterene var maksimalsikret


Før føreren kunne benytte sitt nye FHQ, ble det gjerdet inn med piggtråd og det ble lagt ut miner.

Sambandssoldater trakk en rekke telefonkabler til kommunikasjonsrommet, mens arbeidslag på flere tusen mann bygde bombesikre bunkere, møtelokaler, private gemakker og kaserner til de mange soldatene som beskyttet føreren under oppholdet hans nær fronten.

Hitler fikk aldri tatt i bruk alle de 21 FHQ-ene i løpet av krigen.

Kanskje du er interessert i