Hvor mange hovedkvarterer hadde Hitler?

Adolf Hitler ville selv lede de tyske troppene fra fronten, og nazistene oppførte derfor en rekke hovedkvarterer til "Føreren". Mange, faktisk!

Adolf Hitler ville selv lede de tyske troppene fra fronten, og nazistene oppførte derfor en rekke hovedkvarterer til "Føreren". Mange, faktisk!

W. Frentz/Ullstein Bild

Hitler lot bygge 21 hovedkvarterer

Som den tyske hærens øverstkommanderende kunne ikke Adolf Hitler nøye seg med ett sentralt plassert hovedkvarter hvis han skulle være med på å ta alle de avgjørende beslutningene krigen krevde.

Derfor bygde tyskerne fremskutte hovedkvarterer – såkalte Führerhauptquartier, forkortet FHQ – til alle krigens større felttog.

Et FHQ skulle ligge nær fronten og nær en motorvei, jernbane eller flyplass, slik at Hitler kunne komme raskt frem. Området måtte være lett å kamuflere, og ble som regel plassert midt i en skog.

Hitler mottok både generaler og ministre under sine opphold i FHQ-ene.

© W. Frentz/Ullstein Bild

Hovedkvarterene var maksimalsikret

Før Føreren kunne benytte sitt nye FHQ, ble det inngjerdet med piggtråd, og minefelter ble lagt ut. Sambandstropper trakk en bråte telefonkabler til sambandsrommet.

I alt 14 FHQ-er ble oppført i løpet av krigen, og ytterligere syv ble påbegynt, men aldri ferdigstilt.

En del av de hovedkvarterene som ble ferdige, rakk Hitler aldri å besøke, og de ble i stedet brukt av den tyske hæren.