W. Frentz/Ullstein Bild

Hvor mange hovedkvarterer hadde Hitler?

Adolf Hitler ville selv lede de tyske troppene fra fronten, og nazistene oppførte derfor en rekke hovedkvarterer til "Føreren". Mange, faktisk!

Hitler lot bygge 21 hovedkvarterer

Som den tyske hærens øverstkommanderende kunne ikke Adolf Hitler nøye seg med ett sentralt plassert hovedkvarter hvis han skulle være med på å ta alle de avgjørende beslutningene krigen krevde.

Derfor bygde tyskerne fremskutte hovedkvarterer – såkalte Führerhauptquartier, forkortet FHQ – til alle krigens større felttog.

Et FHQ skulle ligge nær fronten og nær en motorvei, jernbane eller flyplass, slik at Hitler kunne komme raskt frem. Området måtte være lett å kamuflere, og ble som regel plassert midt i en skog.

Hitler mottok både generaler og ministre under sine opphold i FHQ-ene.

© W. Frentz/Ullstein Bild

Hovedkvarterene var maksimalsikret

Før Føreren kunne benytte sitt nye FHQ, ble det inngjerdet med piggtråd, og minefelter ble lagt ut. Sambandstropper trakk en bråte telefonkabler til sambandsrommet.

Hitler brukte sine hovedkvarterer til å legge slagplaner og møte generalene nær frontlinjen.

Getty Images & Shutterstock

Rød: FHQ brukt av Hitler
Svart: FHQ bygd til Hitler, men aldri benyttet

Getty Images & Shutterstock

Felsennest (Bad Münstereifel, Tyskland)

Oppført til invasjonen av Nederland i 1940

Hitlers første hovedkvarter (FHQ) var det eneste som ble bygget i utkanten av en landsby. Alle de andre hoved­kvarterene lå mer avsides for å forhindre spionasje og attentater. Fra “klippereiret” i det vestlige Tyskland ledet Hitler “Fall Gelb”, tyskernes invasjon av Nederland, Belgia og Nord-Frankrike i 1940.

Wolfsschanze (Ktrzyn, Polen)

Hitler fikk oppført “ulveskansen” i det tyske Øst-Preussen før invasjonen av Sovjetunionen i 1941. Her tilbrakte han i alt 800 dager.

Werwolf (Vínnitsja, Ukraine)

Oppført til erobringen av Stalingrad i 1942

Midt i en ukrainsk granskog lå “varulven” som Hitler besøkte tre ganger fra juli til oktober i 1942 for å lede erobringen av oljefeltene i Kaukasus.

I alt 14 FHQ-er ble oppført i løpet av krigen, og ytterligere syv ble påbegynt, men aldri ferdigstilt.

En del av de hovedkvarterene som ble ferdige, rakk Hitler aldri å besøke, og de ble i stedet brukt av den tyske hæren.