Hvor mye fikk Adolf Hitler i lønn?

Da Adolf Hitler ble rikskansler, nektet han å motta lønn for sitt arbeid. Likevel håvet Føreren inn enorme pengesummer via andre kanaler.

I mange år hadde den politiske eliten i Tyskland sett på Hitler med forakt, men etter valget i 1933 ble rollene byttet om.

© Imageselect

Da Adolf Hitler ble rikskansler i 1933, nektet han å motta lønn for arbeidet sitt. Lønna som rikskansler var heller ingenting i forhold til hva føreren håvet inn via andre kanaler.

I 1926 hadde han utgitt den siste delen av kampskriftet Mein Kampf, som bare solgte i noen få tusen eksemplarer, men etter valgseieren i 1933 eksploderte salget.

Ifølge Hitlers selvangivelse tjente han bare i 1933 over 1,2 millioner riksmark – omtrent 40 ganger rikskanslerlønna.

Hitler tjente en formue på boken Mein Kampf, som ble solgt i over ti millioner eksemplarer.

© Imageselect

Hitler tjente på nygifte tyskere

Føreren sørget dessuten for at inntekten hans ble unntatt skatt. Deretter bestemte regimet at alle nygifte fikk Mein Kampf i gave – betalt av staten.

I tillegg fikk Hitler vederlag hver gang avisene gjenga talene hans. Også postvesenet måtte betale ham for retten til å bruke portrettet hans på frimerker.

Disse honorarene gjorde Hitler til millionær. I 1934 bestemte han seg likevel for å la seg lønne som rikskansler.