Hvor mye fikk Hitler i lønn?

Hvor stor forskjell var det på innholdet i lønningsposene til Det tredje rikets soldater?

Tyske soldater med mange barn ble belønnet med en ­klekkelig bonus i ­lønningsposen.

Hitlers lønn utgjorde 60 000 ­riksmark i året – et beløp som lå langt over selv det de mest høytstående offiserene fikk. Den høyeste rangen en ­soldat kunne oppnå i den tyske hæren under andre verdenskrig, var ­feltmarskalk. Da Erwin ­Rommel i 1942 oppnådde denne rangen etter felttogene i Afrika, steg årslønnen hans til 36 000 ­riksmark. Til sammenligning tjente en gjennomsnittlig tysker omtrent 4000 riksmark i året.

Hva en soldat fikk ­utbetalt kom an på om han var gift, og hvor mange barn han hadde. Tyske myndigheter oppfordret folk til å få mange barn. Derfor var det lagt inn en bonus for hvert barn ­soldaten fikk. For eksempel ­tjente en ­løytnant med ti barn 5800 riksmark i året, mens en løytnant som bare var far til to, fikk 3500. Med lønnen fulgte også gratis legehjelp for ­soldaten og familien hans. Hvis en soldat døde i kamp, beholdt konen og barna dette privilegiet i tre ­måneder.